Historia zawodów strzeleckich

Agnieszka Walkiewicz

Polska na piedestale

Rok 1932, w sposób znaczący spopularyzował polski sport strzelecki na arenie międzynarodowej. Dorocznym zwyczajem gazeta zatytułowana „Przegląd Sportowy” w dniu 6 stycznia 1932 roku, zamieściła tabelę mistrzów Polski w roku poprzednim. W zestawieniu tym po raz pierwszy strzelectwo potraktowano na równi z innymi dyscyplinami sportowymi. Pani Agnieszka Walkiewicz, zaprosiła Redakcję Polish News na zawody strzeleckie do Skarżyska -Kamiennej, w których sama też brała udział. Przypomniała ona Naszym Czytelnikom, historię tego właśnie sportu.

Rok 1931

-W dziedzinie międzynarodowej rok 1931 przyniósł piękny sukces w postaci dobrze zorganizowanych XXVIII Międzynarodowych Zawodów Strzeleckich we Lwowie- opowiada pani Agnieszka. Biorąc pod uwagę wszystkie strzelania, zawodnicy polscy zdobyli 14 pierwszych miejsc, w tym tytuły mistrzów świata.

Skutki kryzysu

Skutki kryzysu ekonomicznego dały o sobie znać w formie zmniejszenia dotacji państwa na działalność sportową. W 1932 roku, podjęto szereg prac przygotowawczych zmierzających do powstania w rok później jednolitej organizacji strzeleckiej. Projekt takiej organizacji mogła wysunąć tylko Naczelna Rada Strzelectwa, więc ją utworzono. Między innymi z tego względu kompletny skład Rady oraz najlepszych strzelców w 1932 roku, przyjął herbatką na zamku królewskim w Warszawie, prezydent ówczesnej Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. W ten sposób powstała wspólna płaszczyzna pracy dla całego polskiego sportu strzeleckiego.

Strzelectwo w Polsce

Należy obiektywnie stwierdzić, że na rozwój strzelectwa w Polsce w latach 1922-32 duży wpływ wywarła praca Komendy Głównej Związku Strzeleckiego. Ujednoliciła ona regulaminy poszczególnych strzelań i zawodów, organizowała systematycznie strzeleckie mistrzostwa Polski i inne imprezy, ustanowiła też odznakę strzelecką, wydała szereg przepisów oraz doraźnych zarządzeń regulujących całe życie sportowo-strzeleckie. Związek Strzelecki czynił starania zmierzające do budowy nowych strzelnic, dodatkowo obniżka cen na broń i amunicję oraz wprowadzenie do produkcji krajowej broni strzeleckiej, dogłębnie spopularyzowała ten sport. W propagandzie narodowej dominowało hasło „strzelectwo to sport obrony narodowej”.

Dalszy rozwój strzelectwa

W latach trzydziestych w okresie poprzedzającym powstanie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, w dalszym ciągu istniał klimat sprzyjający rozwojowi strzelectwa. Dzięki temu doprowadzono do powstania jednolitej organizacji strzelectwa sportowego. Wyrazem dążeń do nadania strzelectwu rangi sportowej było również powołanie Głównej Komisji Dyscyplinarnej oraz Polskiego Kolegium Sędziów Strzelecko-Łuczniczych.

Ofiarność Polonii Amerykańskiej

Tylko dzięki wielkiej ofiarności Polonii Amerykańskiej- wtrąca Agnieszka Walkiewicz, drużyna polska mogła wziąć udział w igrzyskach sportowych X Olimpiady w Los Angeles. Na wydarzenie pojechali lekkoatleci, wioślarze i kajakarze, czyli łącznie 27 zawodników i 12 opiekunów. Zabrakło pieniędzy na wysłanie bokserów, kolarzy, strzelców i drużyny jeździeckiej. Prasa krajowa bardzo skąpo informowała społeczeństwo o wydarzeniach olimpijskich, z oczywistych względów.

Powstaje Polski Związek Strzelectwa Sportowego

Decyzja w sprawie utworzenia Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego zapadła na plenarnym posiedzeniu Naczelnej Rady Strzelectwa w dniu 5 marca 1933 roku. Od tego momentu następuje sukcesywne dotowanie polskich strzelców co poprawia ich osiągnięcia sportowe.

Ewa Michałowska- Walkiewicz