Historia meblarstwa

Od wieków, wygląd mebli w danym domu stanowił o majętności i guście gospodarza. Terminologia meblarstwa obejmuje cztery tematy z tym związane. A mianowicie jest to styl meblarski, rodzaje mebli, konstrukcja mebli oraz ich techniki wykończeniowe i zdobnicze. Odrębnym zagadnieniem jest nazewnictwo stylów meblarskich, które jest adekwatne do danej epoki, w której meble powstawały.

Na Starym Kontynencie

Europa wschodnia nie była jakby się mogło wydawać, kolebką głównych stylów artystycznych, które przekładają się na meblarstwo- mówi pani Jagoda Fornalik historyk. Raczej zachód Starego Kontynentu, lubił się w różnych stylach meblarskich, które rozprzestrzeniały się dalej. Gotyk w Polsce wprowadzili średniowieczni zakonnicy. Renesans zaś jako styl w meblarstwie, zawdzięczamy artystom italskim, którzy zostali sprowadzeni do naszego kraju przez Zygmunta Starego i jego żonę Bonę Sforzę. Jak nam mówi pani Jagoda- historia sztuki we współczesnym rozumieniu pojawiła się w nauce polskiej dopiero w drugiej połowie XIX stulecia. Ale naleciałości z innych krajów, miały miejsce praktycznie od zawsze. Wpływy francuskie w Polsce nabrały szczególnego znaczenia po ślubie Jana III Sobieskiego z Francuzką Marią Kazimierą. Wkrótce francuski styl dekoracji mebli, stał się pomostem jednoczącym dwa kraje, czyli Polskę i Francję. Francuski styl praktycznie obowiązywał aż do czasów niemieckiego Bauhausu i amerykańskiej art-deco.

Zapożyczanie od innych kultur

Każda z nowożytnych monarchii, jak też i tych rządzących przed wiekami, na swój sposób interpretowała styl francuski i angielski, każda z nich także zapożyczała wiele z włoskiego renesansu i baroku. W każdej epoce, powstawały style mające wprawdzie wiele cech wspólnych, ale równie wiele cech je od siebie odróżniających. Z meblami wiąże się wiele historii i osobliwych przygód ich właścicieli. Dlatego też meble stanowią pewnego rodzaju podstawę ludzkich dziejów.


Historia mebli z Koziej Woli

Nasza Redakcja wybrała się na wycieczkę do Koziej Woli, aby tam w domu państwa Baltynowiczów obejrzeć stare meble. Z nimi to związana jest pewna historia. A mianowicie, z bogatym synem pewnego gospodarza, miała związać się Hanka Barcikowska z Suchedniowa. Jako wiano otrzymała ona od rodziców porcelanowy serwis obiadowy, a także dębową szafę i kredens angielski. Gdy tylko wybuchła II wojna światowa, meble te zniesiono do piwnicy, aby obce wojska ich nie skonfiskowały. Jak tylko nastał czas wyzwolenia naszej Ojczyzny z okupacji hitlerowskiej i nastała komuna, młoda para postanowiła sprzedać meble z piwnicy, aby przeżyć trudny okres powojennej posuchy. Hanka była w całej Koziej Woli najlepszą krawcową i zdarzyło się pewnego razu tak, że poproszono ją aby uszyła ona ubrania dla całej rodziny Hamanowiczów z Brodów Iłżeckich. A że nie mieli zamawiający tyle pieniędzy co zażyczyła sobie za usługę Hanka, rodzina ta przywiozła jej starą szafę i kredens, które niegdyś stanowiły jej weselne wiano.

Dziękujemy za zaproszenie Redakcji PN do Koziej Woli, a także za możliwość wykonania zdjęć.

Ewa Michałowska – Walkiewicz