Historia majowych jarmarków

Cudeńka na targowych stołach

Jedną z najstarszych form wymiany handlowej, były targi. Miesiąc maj od wielu wieków zarezerwowany był jako miesiąc zawierania królewskich ślubów i zaręczyn. Zatem właśnie w tym, czasie zjeżdżało pod bramy zamkowe jak najwięcej handlarzy pragnących należytego zarobku.

Pierwsze wzmianki

Pierwsze jarmarki majowe, odbywały się tuż przy bramach zamkowego gmachu, aby nawet sam król sobie mógł coś wybrać z prezentowanego towaru. Z biegiem czasu umiejscawiane były one przy głównych traktach handlowo-kupieckich, a odbywały się one w przeznaczonych do handlu budynkach, lub placach. Ponieważ przedmiotem wymiany handlowej był najczęściej produkt naturalny typu zboże lub len, jarmarki określano mianem towarowych. Jarmarki dzieliły na międzynarodowe i lokalne. Na międzynarodowym jarmarku, produkty wymieniali ze sobą handlowcy z różnych stron świata. Jarmarki organizowano w regularnych odstępach czasu, na przykład w pierwszy wtorek miesiąca. Poza wymianą kupiecką, na jarmarkach można było zaciągnąć pożyczkę, lub też nabyć potrzebny towar na raty.

Reprezentanci króla

Nad handlem jarmarcznym swą pieczę, sprawowali reprezentanci króla, biskupa lub pana danego miasta. Poza nimi, nad prawidłowością prowadzonych na targach transakcji czuwał tak zwany sąd targowy. Wraz z postępem cywilizacyjnym, unowocześniono także formę, organizowania targów. Powstawały wówczas specjalne kantory wymiany pieniężnej, składy, zajazdy, a także konstruowano jarmarczne wagi.

Piętnaste stulecie

W 1464 roku ogłoszono regulamin targów lipskich. W tak zwanym kodeksie z Lipska, ustanowiono normy regulujące prawa i obowiązki uczestników handlu jarmarcznego. Kodeks takowy, przywędrował także i do naszego kraju. Pierwszym, niezwykle istotnym obowiązkiem przybywającego na targ kupca, było spisanie przez pisarza wagowego, ładunku wwożonego towaru. Podczas jarmarków, szereg czynności wykonywali też włodarze miejscy. Do ich obowiązków, należało przypominanie kupcom o należnościach podatkowych od sprzedaży swojego towaru.

Płockie jarmarki pachnideł

W okresie dwudziestolecia międzywojennego, w Płocku organizowane były specjalne jarmarki, na których sprzedawano wszelkiego rodzaju pachnidła i kosmetyki damskie. Zjeżdżały na te jarmarki damy z wielu krajów Starego Kontynentu, a w Dreźnie postanowiono organizować podobne jarmarki, stąd wzięła się nazwa perfum, „Drezdeński zapach nocy”.


Po wojnie

Po roku 1945, Polacy zaczęli organizować jarmarki staroci. Sprzedawano na nich wszystko to co posiadano w domach, a co stanowiło jeszcze jakąś wartość. W dobie obecnej, również organizuje się jarmarki o podobnym charakterze, zwane potocznie jarmarkami staroci. W Krynkach świętokrzyskich w każdą sobotę miesiąca maja, organizuje się wspomniane jarmarki staroci, które tam noszą nazwę Jarmarku krynkowskich cudeniek. Cieszą się takowe jarmarki wielką popularnością, gdyż można na nich nabyć bardzo wartościowy i unikatowy towar.

Ewa Michałowska -Walkiewicz