Halina Maria (Helena) Jaroszewiczowa

Polska bohaterka zbrodni w Palmirach

Redakcja Polish News, została zaproszona na konferencję do Gór Tarnowskich odnośnie wspomnienia bohaterów, którzy zginęli w okresie II wojny światowej. Jedną z tych niezapomnianych osób, była pani Halina Jaroszewiczowa. Halina Jaroszewiczowa, urodziła się w dniu 7 listopada 1892 roku w Dziewanowie. Zmarła natomiast dnia 21 czerwca 1940 roku w Palmirach. Była to polska działaczka niepodległościowa i społeczna, polityk, poseł na sejm II Rp.

Edukacja

Halina ukończyła prywatną szkołę średnią, pani Walickiej w Warszawie. W roku 1910 zdała eksternistycznie maturę w Rydze. Następnie swoją edukację poszerzała na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W latach 1912–1914, Jaroszewiczowa była delegatka warszawskich szkół średnich na Zjazd Grunwaldzki w Krakowie. W okresie studiów działa w organizacji Skarb i Wojsko . Od roku 193 była komendantką 1 Plutonu Żeńskiego Związku Strzeleckiego. Była ona także członkinią zarządu Promienia i Jedności (związków młodzieżowych promujących patriotyzm i umiłowanie historii naszej Ojczyzny). Od roku 1912, Halina była członkinią PPS. Została ona wówczas za swoje przekonania narodowościowe aresztowana w dniu 14 stycznia 1914 roku. Dodatkowo jej wyrok się pogłębił za kolportaż nielegalnej prasy. Była więziona przez pół roku na Pawiaku. Została warunkowo zwolniona ze względu na stan zdrowia i zmuszona była zamieszkać w rodzinnym Dziewanowie.

Wybuch I wojny światowej

Po wybuchu wojny w roku 1914, Jaroszewiczowa była kurierem oraz wywiadowcą, kolporterką druków, magazynierką broni i materiałów wybuchowych w strukturach Komendy I Brygady Legionowej. Zorganizowała i była komendantką Oddziału Żeńskiego Lubelskiego POW. Była też ona żołnierzem Oddziału Lotnego Wojsk Polskich. Została ponownie aresztowana na przełomie marca i kwietnia 1915 roku i przewieziona do więzienia na Butyrkach w Moskwie. Po 5 miesiącach pobytu w więzieniu została zwolniona za kaucją z powodu choroby żołądka i jelit. Po kilkumiesięcznym leczeniu w sanatorium, we wrześniu 1916 roku dotarła przez Finlandię, Szwecję i Niemcy do Zakopanego, przewożąc raport kierownictwa POW w Rosji dla Józefa Piłsudskiego.

Okres międzywojnia

W okresie międzywojennym była członkinią władz Polskiego Białego Krzyża, Rodziny Wojskowej, Związku Strzeleckiego i Komitetu Społecznego Rady Szkolnej. Od 1928 kroku kierowała Wydziałem Opieki nad Matką i Dzieckiem oraz była wiceprzewodniczącą Zarządu Głównego Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet. Uczestniczyła w międzynarodowych konferencjach poświęconych zagadnieniom opieki nad matką i dzieckiem, m.in. była wiceprzewodniczącą Kongresu Kolonii Letnich w Genewie, a także na konferencji Unii Międzyparlamentarnej w Bukareszcie.

 Odznaczona Krzyżem Niepodległości

Po wybuchu II wojny światowej

Po agresji Rzeszy Niemieckiej na Polskę, a także po przegranej wojnie obronnej we wrześniu 1939 roku, Halina Jaroszewiczowa działała w utworzonej w dniu 27 września tegoż roku, Służbie Zwycięstwu Polski. Dnia 15 kwietnia 1940 roku, aresztowana przez gestapo, była więziona na Pawiaku a następnie stracona w egzekucji zbiorowej w Palmirach.

 Odznaczona Krzyżem Walecznych

Ewa Michałowska – Walkiewicz