Gen. Joseph Dunford z wizytą u polskich żołnierzy.

 

Po przylocie do bazy Ghazni gen. Joseph Dunford wraz z gen. bryg. Markiem Sokołowskim, dowódcą XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego, udali się w miejsca kompleksowego ataku z dnia 28 sierpnia. Celem wizyty dowódcy ISAF było zapoznanie się z przebiegiem wydarzeń oraz oceną skutków.

 

Wizję lokalną rozpoczęto od miejsca, w którym zamachowcy zdetonowali ładunek samochodu-pułapki, a żołnierze z Komendy Bazy wraz z saperami odtworzyli jeszcze w nocy 28 sierpnia, ciągłość zewnętrznego pasa umocnień. Gen. Dunford zapoznał się ze skutkami oddziaływania napastników oraz taktyką i rodzajami użytych przez nich środków. Przedstawiono sposób i podjęte przez polskich i amerykańskich żołnierzy formy przeciwdziałania, których efektem była szybka neutralizacja napastników. Wskazano na ogromne znaczenie działania polskiego pododdziału na zewnątrz bazy, co uniemożliwiło atak na drugim kierunku, po przeciwległej stronie bazy.

 

Podkreślono znakomite współdziałanie z żołnierzami z 3. Brygady Armii Agańskiej (ANA) i policjantami z Ghazni, którzy tworząc już po kilkunastu minutach kordon wokół bazy, odseparowali napastników od możliwości wzmocnienia ich z zewnątrz. „Cieszę się, że Afgańskie Siły Bezpieczeństwa w Prowincji Ghazni, szkolone przez polskich żołnierzy, osiągnęły tak wysoki stopień gotowości do prowadzenia działań, co udowodniono w dniu ataku na bazę” – powiedział gen. Dunford.

Nadmienić należy, że pierwszy złożył wizytę w polskiej bazie, już 29 sierpnia, dowódca Dowództwa Regionu Wschód gen. dyw. James C. Mc Convile, zapoznając się z sytuacją i skutkami ataku.

 

Przeddzień wizyty gen. Dunforda, polskich żołnierzy odwiedzili gen. dyw. Mohammad Sharif Yaftali – dowódca 203. Korpusu ANA, Zastępca Dowódcy Dowództwa Regionu Wschód gen. dyw. Clerence K.K Chinn, Szef Policji Ghazni gen. bryg. Zahid Zarawar i dowodzący 3. Brygadą ANA płk Haidar Nikpai.

 

Rozsądek i odwaga oraz determinacja jakimi wykazali się polscy żołnierze zyskały sobie ogromne uznanie. Wiele słów żołnierskiego uznania skierowali wysocy oficerowie sił koalicyjnych i afgański dowódca do wszystkich ponad 4000 żołnierzy polskich i amerykańskich oraz pracowników, którzy stosując się ściśle do procedur oraz planów kryzysowych na wypadek ataku na bazę skutecznie ograniczyli negatywne wyniki oddziaływania napastników.

 

Podziękowania dla żołnierzy 3. Brygady i policji z Ghazni za szybką reakcje, złożył na ręce afgańskich dowódców gen. bryg. Marek Sokołowski – „Wspólne działanie z siłami polskimi dało wspaniały efekt w postaci ograniczenia strat i likwidacji napastników. Dzięki działaniu polskich i amerykańskich żołnierzy, ich profesjonalizmowi napastnicy nie wdarli się w głąb bazy, a dzięki Afgańskim Siłom Bezpieczeństwa, które wsparły nas w walce, zlikwidowano zagrożenia jakie niosły ze sobą działania napastników również dla lokalnej społeczności”.

Tekst: mjr Dariusz Osowski (Rzecznik Prasowy PKW Afganistan)

Zdjęcia: mjr Dariusz Osowski, mjr Marek Pawlak, chor. Rafał Ziółkowski