Forum Kandydatów Politycznych w Centrum Kopernikowskim.

 

W środę wieczorem – 10 września, odbyło się Forum Kandydatów Politycznych w Centrum Kopernikowskim w Chicago. Organizatorem spotkania był Polsko Amerykański Komitet Akcji Politycznej – POL-PAC. Prezesem Zarzadu POL-PAC jest Arie Zweig.

W Forum uczestniczyło kilkunastu kandydatów, którzy startują w tegorocznych wyborach do władz powiatowych, stanowych i federalnych. W spotkaniu uczestniczyło kilkadziesiąt osób, w tym także przdstwiciele polonijnych mediów. Moderatorem spotkania był Sergiusz Zgrzebski z TV Polvision.
Celem spotkania było zapoznanie się z programami kandydatóow politycznych, ich stosunkiem do Polonii I do spraw polskich.

Bruce Rauner z Janem Kryńskim, Polonijnym biznesmanem

W Forum uczestniczył m.in. Bruce Rauner, Republikański kandydat na gubernatora stanu Illinois. Udzielil on zdecydowanego poparcia dla włączenia Polski do Programu Ruchu Bezwizowego, do rozwoju przedsiębiorczości.

 Paul Vallas, Demokratyczny kandydat na wicegubernatora stanu Illinois z autorem

Z drugiej strony politycznej sceny wystapił Paul Vallas, Demokratyczny kandydat na wicegubernatora stanu Illinois. Jest wciąż dobrze znany Polonii. Był m.in. dyrektorem Chicagowskeigo Kuratorium Oświaty przez kilka lat. Wtedy współpracował z wieloma polonijnymi nauczycielami.

 Paul Vallas z Robertem Martwickiem

Maria Pappas, skarbnik powiatu Cook, nie ma kontrkandydata. Przyszła jednak na Forum, aby podziękować Polonii za jej poparcie w ostatnich ponad 20 latach jej służby publicznej. Podkreśliła, że śp Edward Moskal i PNA, to byly instytucje, które udzieliły jej poparcia od początku jej kandydatury do służby publicznej. Pappas podkreśliła, że Polonia jako grupa etniczna posiada największą liczbę nieruchomości w powiecie Cook, spośród 123 społeczności etnicznych.

 Bruce Rauner w rozmowie z innymi kandydatami

W czasie Forum wystąpili także polonijni kandydaci: 

• Robert Martwick Jr. – poseł stanowy, ubiegający się o re-elekcje. Nie ma on kontrkandydata. Jest prawnikiem z wykształcenia. Jego ojciec pomagał w założeniu Fundacji Kopernikowskiej w Chicago.

• Rod Drobinski – jest asystentem prokuratora stanowego w Powiacie Lake, gdzie zajmuje się od 12 lat sprawami gangów. Jest prawnikiem, świetnie wykształcony, znakomity mówca. Jest synem imigrantów z Polski. Urodził się w USA. Ma świetną przyszłośc przed sobą w służbie publicznej. Posługuje się językiem polskim. Warto na niego głosować, jeżeli mieszkamy na tych obszarach.

  Andrzej Mikołajczyk z Rodem  Drobinskim

• James Paul Pieczonka ubiega się o urząd Sędziego w Cook County – w 12 Dystrycie. Ma ponad 30. letnie doświadczenie jako prawnik, pracował wiele lat dla władz powiatowych.

• Dan Kotowski – senator stanowy. Ubiegający się o ponowny wybór. Nie uczestniczył w w środowym spotkaniu.

Tegoroczne wybory odbędą się 4 listopada 2014 roku. Od ich wyników zależy układ sił politycznych w stanie Illinois, w Kongresie federalnym. Każy glos wyborczy jest cenny.

Dr Marek Rudnicki i Agnieszka Ptasznik, Asystent Prokuratora Illinois

Bruce Rauner, Republikański Kandydat na gubernatora Illinois i autor tekstu


@ Andrzej Mikolajczyk