Dźwięki puste, Ruchy stadne

Deklaracje mamy zgrabne
Emanacje wręcz rozliczne
Gwarantują czas idylli
Coś dla kobiet w trudnej chwili

Ludy miłujące pokój
Rzućcie im garsteczkę grochu
Deklarację “lepsze jutro”
Skierujemy w mainstream krótko

Wykujemy każdy pokój
Wojny przekształcimy w popiół
Posłużymy się nauką
W sukurs przyjdą nam z Hanuką

Damy rady, wielkie sprawy
Mury przekształcimy w barwy
Mosty przerzucimy w próżni
Aby nikt się nie mógł różnić

Kwarki zaprzęgniemy w pracy
Dla ludzkości coś to znaczy
Utworzymy rząd wartości
Wspartych mocą troskliwości

Nikt już nie zostanie sam
Covid będzie służył nam

Jeszcze tylko sprawa szczęścia:
Będzie nasze od poczęcia
Nauczymy tego w szkołach
Zainstalujemy w domach

Spełnią się marzenia – sny
Będę z nami nasze psy
Które także szczęście dzielą
światła przyszłość, tą nadzieją

dedykuję wszystkim wyznawcom
demokracji wcielonej

Marcisz Bielski, USA 12/14/2020