Dzień Wspomnienia św.Małgorzaty Alacoque (1647 – 1920)

Foto: https://misyjne.pl

W miesiącu październiku (17.X.) przypada Dzień Wspomnienia św.Małgorzaty Alacoque – francuskiej zakonnicy (wizytki) i mistyczki, znanej przede wszystkim z propagowania nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, objawionego jej w widzeniach przez Jezusa Chrystusa. Kanonizowana przez Papieża Benedykta XV w 1920 roku.

Moja Patronko

-O, Święta Małgorzato!
Patronko serca mojego.

Niech przez Ciebie,
od Boga Jedynego
spływają liczne łaski
do życia mojego:

Dar pokory – uniżenia,
człowiekowi służenia
z ochotą, radością
i serca wdzięcznością.

Dar modlitwy –
dla Boga uwielbienia,
i przez moją modlitwę –
też bliźniemu służenia.

Dar wiary, nadziei,
ofiarnej miłości –
niech pogłębiają moje
serce
mocno od tej strony.

Dar posłuszeństwa –
mojej woli ujarzmienia;
– Bożym nakazom
i przełożonych rozkazom.

Dar ubóstwa –
by świata ułuda
więcej nie przyćmiewała
Jezusowi oddanego, serca mojego.

Dar czystości –
unikania próżności,
bym znalazła się w przyszłości
w pobliżu Bożej Opatrzności.

„Świętymi bądźcie,
bo Ja Jestem Święty,
Ja, Pan, Bóg wasz!”
/Księga Kapłańska 20,7/

Miłości Bożej cudny Dar
uczysz jak Boga kochać mam,
– O, Święta! O, Święta Małgorzato!
Patronko serca mojego . . .

/Gosia Wojdyła, 2018/