Dzień Świętego Walentego

 

Skąd wziął się ten obyczaj? Jak podają historycy: święty Walenty był rzymskim męczennikiem z IV wieku. Jego dzień -14 lutego – uchodził w Niemczech za dzień feralny. W Polsce ten męczennik był patronem chorych na padaczkę (mówiono nawet na nich „opętane Walki”).

Europa traktowała świętego po macoszemu, bardziej szanowano go tylko na Wyspach Brytyjskich. Według ludowego obyczaju angielskiego, Dzień Świętego Walentego (Saint Valentine’s Day) stał się świętem miłości.

W tym dniu młodzi ludzie wybierali sobie sympatię na cały rok i przesyłali wybranej osobie upominki i piękne kartki.

Pochodzenie obyczaju jest nieznane, ale wiadomo, że rozpowszechnił się od co najmniej 1476r. Etnografowie sądzą, że miał on związek z wierzeniem ludowym, że 14 lutego na Wyspach Brytyjskich ptaki śpiewające zaczynają się łączyć w pary. Warto dodać, że o dniu świętego Walentego pisał już William Szekspir w „Hamlecie”.