Dzień kobiet

 

Matronalia

Jak podają historycy, za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można obchodzone w starożytnym Rzymie tak zwane Matronalia. Było to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, a było ono związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i płodnością. Z okazji tego święta, mężowie obdarowywali swoje żony skromnymi prezentami i spełniali ich marzenia.

Międzynarodowe święto

Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet, wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i na starym kontynencie. Pierwsze obchody Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 roku w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane one zostały przez Socjalistyczną Partię Ameryki. Podobno święto to miało upamiętniać nowojorski strajk pracownic przemysłu odzieżowego, przeciwko złym warunkom pracy. Właściciel przemysłu odzieżowego, protestujące kobiety, a było ich 126 zamknął w jakimś pomieszczeniu, gdzie wybuchł pożar. Śmierć poniosły wszystkie kobiety.

Marsz kobiet

Po tym wydarzeniu, szereg kobiet pracujących w różnych zakładach pracy, urządziło marsz na znak uczczenia ofiar wspomnianego incydentu. Zainspirowane tym marszem kobiety z Ameryki Północnej, podjęły trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 roku przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk. Fakt ten nazwany jest „powstaniem dwudziestu tysięcy”.

Rok 1910

W 1910 roku, Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze ustanowiła obchodzony na świecie Dzień Kobiet. Miał on służyć krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia powszechnych praw wyborczych dla nich. W konferencji feministycznej w Finlandii, udział wzięło ponad 100 uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy kobiety po raz pierwszy wybrano do Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie Dnia Kobiet, zostało przyjęte w drodze anonimowego głosowania, bez ustalania dokładnej daty, kiedy mogło być ono obchodzone.

 Poczta Polska , znaczek wydany w 1952 r z Okazji  Międzynarodowego Dnia Kobiet

Rok 1911

W dniu 19 marca 1911 roku, po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. Domagano się równego z mężczyznami prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych. Chciano też wywalczyć, prawa kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji w miejscach pracy. Dnia 25 marca tegoż roku, wiele robotnic zginęło w pożarze fabryki Triangle Shirtwaist. Zaczęto zatem zastanawiać się nad stworzeniem dogodnych warunków pracy dla wszystkich.

Demonstracje antywojenne

W latach 1913 i 1914, podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet odbyły się demonstracje antywojenne. Tego dnia święto było obchodzone po raz pierwszy także i w Rosji. Wiece odbyły się tam w ostatnią niedzielę lutego, co według kalendarza gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. W 1917 roku, kobiety w Rosji zorganizowały strajki i protesty pod hasłem „chleb i pokój”. Cztery dni później abdykował car Mikołaj II, a rząd tymczasowy przyznał kobietom prawa wyborcze. Po rewolucji październikowej, znana feministka bolszewicka Aleksandra Kołłontaj, przekonała Lenina do ustanowienia tego dnia oficjalnym świętem w Rosji. Dopiero dzień 8 maja od roku 1965, specjalnym dekretem Prezydium ZSRR, ustanowiono jako Międzynarodowy Dzień Kobiet.

W tym roku nie zapomnijmy o tych, które tak wiele wniosły w rozwój współczesnego społeczeństwa i tak wiele ucierpiały, mimo że za wszelką cenę chciały zachować na świecie pokój.

Ewa Michałowska – Walkiewicz
[email protected]