Dzień 21 marca- Światowy Dzień Lasu i Dzień Poezji

…wiosną świat lepszy się zdaje

wiosną lepsze obyczaje

jeden drugiemu pomoże

świat cały w tęczy kolorze

no cóż minęła już zima

każda chwila ciepłem trzyma

każdy kwiat wabi spojrzenie

dając ludziom słońca tchnienie

nie wiem dlaczego tak tęsknię

gdy świat rozkwita w swym pięknie

i zapalę w oknie świeczkę

by pomarzyć tak troszeczkę….

EWA MICHAŁOWSKA -WALKIEWICZ

Dzień Lasu

Światowy Dzień Lasu, to nie przypadek że obchodzimy go właśnie w pierwszym dniu wiosny. Na co dzień łatwo zapomnieć, jak ważne są lasy, a właściwie są one niezbędne do przetrwania naszego gatunku na Ziemi. Musimy pamiętać, że dla wielu milionów gatunków roślin i zwierząt, las to jedyne naturalne miejsce bytowania. Z jego darów korzystamy codziennie używając go jako opał, do wyrobu mebli, papieru, czy też do budowy domów. Dzień Lasu obchodzony jest na świecie od ponad 30 lat. W ciągu ostatnich 100 lat szacunkowo wycięto połowę wszystkich lasów. Ma to oczywiście swoje przełożenie na efekt cieplarniany i całą masę niekorzystnych zjawisk w przyrodzie. Pierwszy dzień wiosny jest doskonałą okazją, aby chociaż przez chwilkę pomyśleć o dobroczynności otaczających nas lasóW.

Dzień Poezji

Światowy Dzień Poezji, to święto obchodzone corocznie w dniu 21 marca. Zostało ono ustanowione przez UNESCO w roku 1999. Główne uroczystości tego święta odbywają się we Francji. Celem tego dnia jest promocja czytania, pisania, publikowania i nauczania poezji na całym świecie. UNESCO zadeklarowało, że ten dzień ma dać nowy impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe, regionalne i międzynarodowe ruchy poetyckie. Niegdyś obchodzono Dzień Poezji w październiku w dzień urodzin Wergiliusza, ale było ono często przeoczanym dniem. Zatem jak stwierdziło UNESCO, pierwszy dzień wiosny, będzie nowym tchnieniem dla poetów i to będzie ich dzień.

Ewa Michałowska – Walkiewicz