Chóry Bożonarodzeniowe

Aby uwielbić Bożą DZIECINĘ

Redakcja Polish News, została zaproszona do Ostrowca Świętokrzyskiego, aby posłuchać wielu oratoriów, celebrujących czas Narodzenia Pańskiego. Z tego też powodu, postanowiliśmy przybliżyć naszym czytelnikom historię wystąpień chóralnych na świecie.

A jednak w Londynie

W Londynie w roku 1672, pewien bezrobotny skrzypek John Banister potraktował koncert z okazji świąt grudniowych, jak „usługę”, udostępniając ją słuchaczom skłonnym zapłacić za wysłuchanie granej przez niego muzyki. Stojąc przed filharmonią odwrócił on swój kapelusz do góry dnem, a słuchacze zgromadzeni wokół niego rzucali do kapelusza nie takie skromne datki. Dwie panie które niegdyś należały do chóru kościelnego, stanęły tuż obok skrzypka i dały taki koncert kolęd i pastorałek, że zgromadzona w ten sposób publiczność, śpiewała te pieśni razem z nimi.

Pomysł Bacha

Johann Christian Bach organizował tak zwane festiwale grudniowe, wykorzystując do tego celu chórzystów z katedr w Gloucester, Cały dochód z koncertów przekazał potrzebującym wsparcia w ten wyjątkowy czas wdowom i sierotom. Angielska chóralistyka, doświadczona przez reformację, powróciła do dawnej świetności, gdyż Haendl wykorzystał jej walory głosowe organizując także festiwale Bożonarodzeniowe.

Stowarzyszenia religijne

We Włoszech, w kilku stowarzyszeniach religijnych, zaangażowano chóry, które koncertując przed Bożym Narodzeniem zyskały sobie niezwykłą popularność na cały rok. W 1791 roku, w Berlinie odbył się koncert muzyki sakralnej z udziałem chóru na owe czasy niezwykłego, bo złożonego z kobiet i mężczyzn. Dwa lata później zespół ten przyjął nazwę Singakademie i otrzymał oficjalne wsparcie pruskiego rządu. A pamiętać należy, iż po raz pierwszy wystąpił on na ulicach Berlina przed Świętami Bożego Narodzenia.

W Ostrowcu

Jak zatem widać i nasza Redakcja Polish News, skorzystała z pięknego koncertu ostrowieckich chórzystów, celebrując w ten sposób nadejście tak pięknych grudniowych świąt.

Ewa Michałowska- Walkiewicz