Bożonarodzeniowe spotkanie Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois

 

Uczestniczyło w nim ponad stu przedstawicieli różnych generacji Polonii amerykańskiej, przedstawiciele władz amerykańskich i polskich.

Gospodarzem  spotkania był Romuald Popławski, Prezes KPA-Il., wraz  z członkami Zarzadu KPA-Il. Zygmuntem Golińskim, Bogdanem Strumińskim, Januszem Płachtą, Michaelem Niedzińskim, Andrzejem Gędłkiem, Anną Żalińską, Ewą Cholewińską, Jolantą Grocholską, Walterem Bochenkiem, i nnymi osobami z KPA-Il., jak Stanisława Rawicka, Jolanta Waltos-Kaczmarska, które pomagały w zorganizowaniu tego świątecznego spotkania.

Betlejemskie światło pokoju zostało przekazane Romualdowi Poplawskiego przez przedstawicielkę polonijnego harcerstwa.  Światło to przebyło długą droge z Betlejem, poprzez lotnisko w Tel Awivie, potem dotarło do Wiednia. Następnie przedstawiciele Austriackich Linii Lotniczych przywieźli je samolotem do Nowego Jorku, gdzie przedstawiciele organizacji harcerskich z różnych części Stanów Zjednoczonych stali się kontynuatorami tego pięknego maratonu światła pokoju.

Przy okazji przekazania światła pokoju odczytano także przesłanie św. Franciszka z Asyżu poświecone pokojowi i misji indywidalnego człowieka. Apel ten odczytano po polsku i po angielsku.

                                  Modlitwa św. Franciszka

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło tam, gdzie panuje mrok;
Radość tam, gdzie panuje smutek.
 
Spraw abyśmy mogli,
Nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
 
Albowiem dając, otrzymujemy;
Wybaczając, zyskujemy przebaczenie,
A umierając, rodzimy się do wiecznego życia.
 
Przez Chrystusa Pana naszego.
 
Amen.
 
W czasie urpoczystego świątecznego spotkania w KPA łamano się tradycyjnym opłatkiem i składano sobie życzenia świąteczno-noworoczne.

Oprawę muzyczną wieczoru przygotował zespół złożony z przedstawicieli Polsko-Amerykańskiej Orkiestry Symfonicznej (PASO) pod kierownictwem Barbary Bilszty i Wojciecha Niewrzoła.

Frank Spula, Prezes Związku Narodowego Polskiego i Kongresu Polonii Amerykańskiej złożył uczestnikom życzenia świąteczno-noworoczne. Przypomniał, że w 2016 roku obchodzono 1050 rocznicę chrztu Polski i utworzenia polskiej państwowości. Wspomniał, iż kilkanaście razy odwiedził Polskę w 2016 roku w związku z tymi obchodami, gdzie był zapraszany przez różne organizacje rzadowe i pozarządowe.

Frank Spula, Roouald Popawski i Konsul Robert Rusiecki

Prezes KPA nawiązał także do historycznej wizyty Donalda Trumpa w październiku 2016 roku w siedzibie ZNP. Spotkanie z byłym kandydatem na prezydenta USA, obecnie prezydentem elektem, odbyło się w tym samym miejscu, w nieco innej scenerii. Miało ono olbrzymie znaczenie dla środowiska polonijnego.

Konsul Robert Rusiecki, reprezentujący Konsulat RP w Chicago i MSZ RP, podziękował organizacjom polonijnym za dotychczsową pracę na rzecz Polonii i popieranie spraw Polski. Podkreślił, że obecnemu rządowi Polski bardzo zależy na współpracy z Polonią. Życzyl uczestnikom owocnej działalności w 2017 roku.

Helena Sołtys, przedstawicielka Związku Nauczycieli Polonijnych wyraziła uczetnikom, KPA-Il., podziękowanie za popieranie polonijnych szkół. Wręczyła także specjalne medale z okazji 1050 chrztu Polski przedstawicielom Poloni, minn. Frankowi Spuli, Andrzejowi Gędłkowi, Romualdowi Popławskiemu, Anie Żalińskiej, Ewie Cholewińskiej.

Uroczystość zakończyła się kolacją przygotowaną przez Montrose Deli oraz wspólnym śpiewaniem kolęd z przedstawicielami młodej Polonii. Niektórzy uczestnicy spotkania przyjechali z Polski i po raz pierwszy uczestniczyli w tego typu świątecznym spotkaniu polonijnym. Byli także przedstawiciele innych grup etnicznych, którzy przybyli ze swoimi znajomymi z polonijnego środowiska.

Wielokrotnie jesteśmy mile zaskakiwani spotykając się na tego typu spotkaniach z osobami, który posiadają odmienne od polskich imiona i nazwiska, jak na przykład mój rozmówca Chrtistopher Pfannkuche, wieloletni prokurator stanowy w powiecie Cook, który czuje sie Polakiem, a jego mama śpiewała polskie kolędy. Wielu spośród naszych rodaków, których nie rozpoznajemy z nazwiska czy imienia, czuje się w głębi duszy Polakami i z dumą mówią o swoim polskim pochodzeniu. 

Podsumowując, chcę podkreślić, że Polonia amerykańska ma wiele do zaoferowania na wielu płaszczyznach życia.  Potrzebne są takie organizacje jak Kongres Polonii Amerykańskiej, skupiąjący różne generacje Poloni, osoby o różnym spojrzeniu na zagadnienia w kraju nad Wisłą i w nowej Ojczyźnie na Ziemi Waszyngtona.  Czynnikiem łączącym jest umiłowanie polskości.

Wciąż trwaja spory, czy spotkania mają byc prowadzone po polsku czy też po angielsku.
Michał Niemkiewicz, najmłodszy członek Zarządu KPA-Il. dokłada wielu starań, aby zapraszać na tego typu uroczystości studentów i młodych profesjonalistów polonijnych i ich znajomych z maerykańskich środowisk.

Jednym z ciekawych końcowych akcentów było przedstawienie przez Romualda Popławskiego drużyny szermierczej, która na codzień korzysta z siedziby ZNP do prowadzenia zajęć. Zawodnicy  ci występują w różnych drużynach akademickich, niektórzy reprezentują drużynę narodową USA.

Na koniec przytoczę kilka myśli, wypowiedzianych na początku spotkania świątecznego KPA-IL przekazane przez ks. Macieja Galle:
„Niech tryumfuje madrość”, „Niech Duch Święty działa”, „Naszą Ojczyzną jest niebo”, „Bądźcie dziećmi światłości”, „ Życzę wam mądrości, jedności i […] powołania”.

 Życzymy naszym Czytelnikom wszelkiej pomyślnosci w Nowym 2017 Roku.

@ Tekst i zdjęcia Andrzej Mikołajczyk