Bohaterką spotkania była harcerka Maria Wrzeszczewicz

SONY DSC

Maria Wrzeszczewicz

Twórczość literacka instruktorów harcerskich

W ubiegłym tygodniu, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, miało miejsce cudowne spotkanie Instruktorskiego Kręgu ‚Łysica Kamienna”. Poświęcone było ono twórczości literackiej instruktorów harcerskich. Główną bohaterką wspomnianego spotkania była Maria Wrzeszczewicz, która jest jednocześnie członkiem Grupy Literackiej Wiklina ze wspomnianego miasta. Pani Maria prezentowała swoje wiersze, które wzbudziły powszechny aplauz. Spotkanie było jednym z zadań druhny Marii Wrzeszczewicz, by uzyskać awans na stopień harcmistrza.

Zaproszeni goście

Maria Wrzeszczewicz przedstawiła zebranym gościom, kilkanaście wierszy nie tylko związanych z życiem harcerskim. W spotkaniu uczestniczyła reprezentacja Kręgu Instruktorskiego „Żubry” ze Starachowic oraz Grupa Literacka „Wiklina” z opiekunkami Elżbietą Jach i Anią Zakrzewską. Swoje wiersze prezentowali zaproszeni Wikliniarze, jak też i druh Adam Pańczyk. Ks. Jacek Szczepanik, kapelan Hufca ZHP Skarżysko-Kamienna, zaprezentował wiersz ze zbioru druhny Marii Bętkowskiej.

Wspólne śpiewanie piosenek harcerskich

Spotkanie upłynęło w harcerskiej atmosferze, ponieważ śpiewano wspólnie harcerskie piosenki, które były przerywnikami prezentacji literackich.

 

Kwiaty dla pani Marii
Instruktorski Kręg ‚Łysica Kamienna

Ewa Michałowska – Walkiewicz.