Biesiada patriotyczno poetycko – muzyczna w Chicago

 

Zapraszamy

na biesiadę patriotyczną poetycko – muzyczną

pod nazwą:

„Wierzę w Twą przeszłość pełną wielkiej chwały, dobra i sprawiedliwości”

 w 95 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę


17 listopada 2013 godz.15:00

w siedzibie Związku Klubów Polskich

5835 Diversey  Ave w Chicago, IL

 Wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych

Otwarty mikrofon dla artystów i poetów


Biesiadę poprowadzi teatr „Rzepicha”

Informacje pod tel. 773- 931- 5412