Biblia, szczególna księga dla każdego z nas

Wystawa Biblii w Skarżysku – Kamiennej

Redakcja Polish News, została zaproszona na obejrzenie wystawy związanej z Biblią. Można tam było zobaczyć tę wspaniałą księgę, która przed laty należała do Marcina Lutra, polskiej królowej Zofii Holszańskiej, jak również spisanych jej wersetów na pergaminie lub papirusie.

Co to jest Biblia

Biblia, jest jedną z najbardziej popularnych ksiąg świata. Jest ona podstawą religii katolickiej oraz prawdziwego chrześcijaństwa. Biblia jest księgą szczególną, ponieważ jako jedna z niewielu jest księgą o charakterze zarówno teologicznym, historycznym jak też i antropologicznym. Opisuje ona bowiem współgranie ze sobą historii jak też i prawa Bożego wymierzonego wobec dziejów ludzkich. Jest w niej szczególnie opisany los Narodu Wybranego prowadzonego przez Największego Boga, który… tak bardzo umiłował świat, że swego Syna Jednorodzonego dał aby każdy kto weń wierzy miał życie wieczne…

Życie Bożego Syna tu na ziemi

Nowy Testament jest obrazem zbawczej misji Jezusa Chrystusa, ponieważ widząc niedoskonały naród ludzki Bóg zapragnął go mimo wszystko zbawić. Jak wiadomo Biblia jest zbiorem ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Stary Testament jest podstawą judaizmu oraz chrześcijaństwa. Nowy zaś tylko chrześcijaństwa. Biblia jest księgą Bosko-ludzką, są w niej spisane słowa Wielkiego Boga jak też i marnego człowieka. Bóg przyczynił się do powstania Biblii w tym celu, aby objawić człowiekowi swój plan zbawienia. Biblię napisano szczególnie po to, by Bóg wyjaśnił ludziom swe wieczne prawo. Dla chrześcijanina najważniejszym autorytetem w kwestii zbawienia, jest oczywiście Pismo Święte.

I my bądźmy apostołami XXI wieku
Apostołowie byli uczniami Jezusa, który był ich przewodnikiem. Chodzili oni za Jezusem, słuchali Go, a z czasem wypełniali Jego wolę. My też możemy chodzić za Jezusem, czytając tę piękną Księgę, a tym samym słuchając Największego Nauczyciela, jaki mieszkał tu kiedyś na ziemi. Większość ludzi na świecie wyznaje wiarę w Chrystusa, dlatego powinni także wierzyć w przekazy Pisma Świętego i wzorować się na nich każdego dnia.

Zadanie Biblii

Zadaniem Biblii jest rzetelne przedstawienie człowiekowi Prawa Bożego, Jego zamierzeń wobec ludzi i przedstawić ludziom osobę naszego Zbawiciela. Czytając Biblię możemy zauważyć, że człowiek pokazany jest w niej jako wartość, a nie jako przedmiot. Nie szanując swojego bliźniego obrażamy tym samym Boga. Tym samym szczególnym priorytetem powinniśmy otaczać Boga i jego Syna. Egzemplarz Biblii z pewnością znajduje się w domu każdego chrześcijanina, bowiem uczy on nas, że Bóg nam podarował życie, zatem powinniśmy je prowadzić zgodnie z literą Jego prawa. . Dekalog, o którym mówi Biblia jest zatem fundamentem etyki, której znajomość przydałaby się każdemu człowiekowi. Biblia jest źródłem wartości dla współczesnego człowieka, ponieważ obok treści religijnych, mówi o problemach dotykających wielu ludzi.

Warto jest zatem poświecić godzinę z własnego planu życia codziennego, aby pooglądać wiele egzemplarzy biblijnych i i posłuchać mini wykładów osób oprowadzających nas….śladami najpiękniejszej z ksiąg…

Ewa Michałowska- Walkiewicz