Betlejem, miasto króla Dawida

 

Betlejem, znaczy dosłownie „dom chleba” jest to miasto leżące w środkowej części Palestyny. Położone jest ono na obszarze zachodniego brzegu rzeki Jordan.

Miejsce pielgrzymek
Betlejem jest ośrodkiem kultu religijnego chrześcijan i miejscem rozlicznych pielgrzymek. Jest to biblijne miejsce urodzenia króla Dawida i Jezusa Chrystusa. W Betlejem znajduje się kościół Narodzenia Chrystusa, który został zbudowany w 326 roku przez Konstantyna Wielkiego, natomiast kościół ten w roku 550 został przebudowany przez Justyniana Wielkiego. Najistotniejsze jest jednak to, iż prawdopodobnie na miejscu ufundowania tegoż kościoła jest tak zwana Grota Narodzenia Pańskiego. Jak informuje nas historyk francuski Bernard Lawrance, na miejscu wspomnianej groty, ponad dwa tysiące lat temu znajdowała się betlejemska stajenka ze zwierzętami, gdzie urodził się Syn Najwyższego Boga.

Historyczne wiadomości
W 2002 roku, kościół ten był okupowany przez grupę 40 bojowników palestyńskich, którzy schronili się tam w czasie akcji policyjnej, prowadzonej przez wojska izraelskie. Po 5-tygodniowym oblężeniu zawarto porozumienie, na mocy którego część bojowników została odesłana do strefy Gazy, a kilkunastu z nich deportowano do krajów europejskich. Po uwolnieniu kościoła znaleziono w nim kilkadziesiąt założonych ładunków wybuchowych. Miasto znajduje się od tej pory pod zaostrzoną kontrolą, w którym profilaktycznie wprowadzono godzinę policyjną. W mieście tym, znajduje się też kościół Św. Katarzyny, w którym miały miejsce liczne uzdrowienia chorych i nawrócenia osób niewierzących. W Betlejem są też liczne klasztory oraz założony w 1973 roku Uniwersytet. Gospodarka miasta obejmuje rzemiosło, handel i drobny przemysł, m.in. pamiątkarstwo, uprawę winnic, fig i oliwek. Duże znaczenie gospodarcze ma też turystyka, szczególnie ta pątnicza.

Otoczone murem
Od 2006 roku miasto to, zostało całkowicie otoczone 8 metrowym, betonowym murem. Dzielnice mieszkaniowe w Betlejem, są żywą historią miasta. Tworzą niezwykłą mozaikę otaczającą główny plac Żłóbka. Nazwy dzielnic miasta pochodzą zwykle od miejsc, z których przybyli osadnicy i wcześni chrześcijanie. Bywa też, że nazwy są związane z jakąś legendą (np. Harat Tardżuma, czyli Dzielnica Tłumaczy, której założyciel, Włoch ożenił się chrześcijanką arabskiego pochodzenia). Głównym traktem miasta jest biegnąca od placu Żłóbka ulica Żłóbka z licznymi sklepami, pracowniami jubilerskimi, barami i kafejkami. W otoczeniu miasta znajdują się najpiękniejsze winnice, gaje oliwne i urodziwe migdałowce.


EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ