Apel Polonii w sprawie Wyborów Prezydenckich 2020

List do Redakcji:

Szanowni Państwo
Prezesi i Członkowie Organizacji Polonijnych
Drodzy Rodacy,

Zwracamy się do Państwa z apelem o przyłączenie się do globalnego protestu wywołanego sytuacją braku możliwości uczestnictwa Polonii w Wyborach Prezydenckich w dniu 10 maja 2020.

  1. Aby wyrazić poparcie, prosimy o odpowiedź na niniejszą wiadomość. W odpowiedzi prosimy o podanie Państwa imienia, nazwiska, kraju zamieszkania. Jeśli należą Państwo do organizacji polonijnej, prosimy także o podanie jej nazwy i pełnionej funkcji.

  2. Zachęcamy również do osobistego z kontaktu z poniższymi przedstawicielami władz RP. Załączamy wzory petycji oraz listę adresów mailowych do:

  • Posłów i Senatorów RP pracujących w komisjach d/s współpracy z Polonią

  • Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza

  • Wiceministra Spraw Zagranicznych Szymona Szynkowskiego vel Sęka

Jako przedstawiciele Polonii nie zgadzamy się, aby uniemożliwiono lub poważne utrudniano nam udział w głosowaniu, które jest podstawowym prawem obywatelskim, gwarantowanym przez Konstytucję RP.

Wszyscy jesteśmy obywatelami Polski i naszą ojczyzną jest Polska. Jesteśmy dumni z bycia Polakami. Staramy się być najlepszymi ambasadorami naszego kraju i budować jego pozytywny wizerunek za granicą. Wielu z nas działa w klubach i stowarzyszeniach polonijnych, które promują ojczystą historię, naukę, kulturę, geografię i tradycje. Nawiązujemy też kontakty biznesowe które wspomagają Polskę ekonomicznie, poprzez rekomendacje międzynarodowej współpracy i inwestycji w naszym kraju.

Dlatego też prosimy o  przyłączenie się Polonii całego świata do poniższego protestu:

My, Polacy mieszkający poza granicami Polski, protestujemy przeciwko odbieraniu nam konstytucyjnie zagwarantowanego prawa głosu w Wyborach Prezydenckich 10 maja 2020 roku.

Globalna pandemia wirusa SARS-CoV-2, sprawiła, że wiele państw na całym świecie ogłosiło stany nadzwyczajne i zostały wprowadzone obostrzenia w zakresie zgromadzeń publicznych i poruszania się w obrębie danego kraju. W wielu krajach o szczególnie zaostrzonych restrykcjach (m.in. Wielka Brytania, Irlandia, Włochy, Hiszpania, Stany Zjednoczone) mieszka liczna Polonia. Stan nadzwyczajny uniemożliwia Polakom wzięcie udziału w wyborach bez łamania lokalnych przepisów i narażania się na kary finansowe.

Wielu Polaków, z uwagi na zawieszenie połączeń lądowych, lotniczych i wodnych pomiędzy krajami i w obszarach poszczególnych państw, nie ma fizycznej możliwości dotarcia do lokali wyborczych. Komisje wyborcze znajdują się w ambasadach i konsulatach, najczęściej w dużych aglomeracjach. Podróż do takich lokalizacji jest postrzegana przez wiele osób jako ryzyko zdrowotne. 

Polacy przebywający poza granicami kraju nie mają możliwości wypełnienia swojego obywatelskiego obowiązku gwarantowanego w Konstytucji RP. Liczba okręgów wyborczych na obczyźnie jest o wiele niższa, niż w poprzednich latach, mimo że nie zmniejszyła się w tym czasie liczebność Polonii. Niejednokrotnie oznacza to, że osoba pragnąca zagłosować musi pokonać setki kilometrów, żeby dostać się do lokalu wyborczego. Wiąże się to przede wszystkim z narażeniem zdrowia i życia, a także dodatkowymi kosztami i czasem. Ponadto przekraczanie granic między regionami i miastami, jest obecnie w wielu krajach zabronione bądź poważnie utrudnione.

W związku z wprowadzonymi stanami nadzwyczajnymi, obywatele RP chcący głosować, byliby narażeni na łamanie lokalnego prawa i wysokie kary.

Nie zgadzamy się na nam odebranie, Polakom przebywającym na emigracji, praw gwarantowanych nam w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Dlatego protestujemy.

Organizatorzy protestu Polonia Nie Ma Wyboru

Polonia Nie Ma Wyboru

[email protected]

Lista Senatorów i Senatorek pracujących w senackiej Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą

Imię E-mail

Paweł Arndt [email protected]

Włodzimierz Bernacki [email protected]

Wiktor Durlak [email protected]

Jerzy Fedorowicz [email protected]

Stanisław Gogacz [email protected]

Mariusz Gromko [email protected]

Maria Koc [email protected]

Waldemar Kraska [email protected]

Maciej Łuczak [email protected]

Ryszard Majer [email protected]

Andrzej Pająk [email protected]

Jarosław Rusiecki [email protected]

Janina Sagatowska [email protected]

Kazimierz Michał Ujazdowski [email protected]

Józef Zając [email protected]

Wojciech Ziemniak [email protected]

Barbara Borys-Damięcka [email protected]

Marcin Bosacki [email protected]

Artur Dunin [email protected]

Stanisław Gawłowski [email protected]

Antoni Mężydło [email protected]

Adam Szejnfeld [email protected]

Jerzy Wcisła [email protected]

Ryszard Świlski [email protected]

UWAGA! ADRESUJĄC LISTY DO MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH JACKA CZAPUTOWICZA LUB WICEMINISTRA SZYMONA SZYNKOWSKIEGO VEL SĘKA, NALEŻY WYSYŁAĆ JE NA PONIŻSZY ADRES:

[email protected]

„A ODBIORCĘ (WICEMINISTER/MINISTER) PODAĆ W TEMACIE MAILA.
Np: Apel do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie wyborów
List Polonii to Wiceministra Spraw Zagranicznych”