APAC – po raz pierwszy w Connecticut:

 

APAC-Amerykańsko-Polska Rada Doradcza – organizacja z siedzibą w Waszyngtonie mająca na celu angażowanie Amerykanów polskiego pochodzenia w życie polityczne – ogłosiła plan tegorocznej konferencji. Odbędzie się ona 7 grudnia br. na Uniwersytecie Yale w New Haven, Connecticut.

Jak wskazuje jej tytuł: “Wschodząca rola Polski w kształtowaniu globalnego bezpieczeństwa
i partnerstwo Polski i USA”, konferencja będzie koncentrować się na roli Polski w reagowaniu na nowe wyzwania związane z bezpieczeństwem, w tym z konfliktem na Ukrainie, a także na tym, w jaki sposób strategiczne stosunki między Polską i USA umożliwiają obu narodom skuteczne rozwiązanie wspólnych zagrożeń. Rada przedstawi również sprawozdanie z wysiłków na rzecz włączenia Polski do programu bezwizowego USA, o co intensywnie od samego początku działalności lobbuje.
Po kilku sukcesywnych konferencjach i warsztatach politycznych w Waszyngtonie i Chicago, tegoroczna konferencja po raz pierwszy będzie miała miejsce w Nowej Anglii.

 Konferencja 2012r.: Uczestnicy panelu podczas  konferencji w Waszyngtonie w 2012r. (Źródło: Archiwum APAC)

– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z Uniwersytetem Yale przy organizacji tegorocznej konferencji – mówi Darek Barcikowski, dyrektor wykonawczy Rady. – Transformacja ustrojowa w ciągu ostatnich dwóch dekad, była badana przez wielu politologów na Yale i dlatego jesteśmy przekonani, że program konferencji spotka się z ogromnym zainteresowaniem społeczności Yale i wszystkich pozostałych gości. Naszym celem jest to, aby organizowane przez nas wydarzenia były dostępne dla szerokiej publiczności. Uniwersytet jest w niewielkiej odległości od jednych z największych skupisk Polonii na wschodnim wybrzeżu, w tym Connecticut, Nowy York, New Jersey czy Massachusetts – dodaje.

Bogusław Winid, Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, wygłosi przemówienie na tegorocznej konferencji (Źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej)

Główni prelegenci tegorocznej konferencji to Ambasador Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych i ekspert bezpieczeństwa narodowego Bogusław Winid oraz attaché Polskiej Obrony w Waszyngtonie, Generał Jarosław Stróżyk.

W latach 1992 – 1997 Bogusław Winid pracował jako pierwszy sekretarz a później jako radca w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, a następnie w latach 2001-2006 jako zastępca szefa misji. Po powrocie do Polski został Podsekretarzem Stanu ds. Polityki Obronnej w Ministerstwie Obrony Narodowej Polski, a później pełnił funkcję Stałego Przedstawiciela RP przy NATO w Brukseli. Od 2011 roku Winid był podsekretarzem stanu do spraw zagranicznych w sprawach konsularnych, bezpieczeństwa oraz polityki Ameryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W sierpniu 2014 roku został mianowany ambasadorem w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku. Uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich ekspertów w sprawach dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

 Przemówienie Ambasadora Polski w Stanach Zjednoczonych, Ryszarda Schnepfa podczas konferencji w Waszyngtonie w 2012r. (Źródło: Archiwum APAC)

Z kolei Generał Jarosław Stróżyk wcześniej pracował jako zastępca dyrektora Wywiadu Międzynarodowego Sztabu Wojskowego NATO oraz Oddziału Polskiego Przedstawicielstwa Wojskowego NATO. We wrześniu 2013 roku został mianowany attaché Obrony RP w Waszyngtonie.

Dwa oddzielne panele, zatytułowane: “Polska i Światowe Bezpieczeństwo: rosnąca rola Polski w rozwiązywaniu dzisiejszych wyzwań związanych z globalnym bezpieczeństwem” oraz “25 lat Demokracji w Polsce i Relacje Amerykańsko-Polskie: współpraca wojskowa, handel i wspólne cele”, koncentrować się będą na tym, jak te wzajemnie korzystne relacje między dwoma narodami mogą przyczynić się do bardziej efektywnego rozwiązywania konfliktów regionalnych.

Były przewodniczący Izby, Newt Gingrich z żoną Callistą podczas Polsko-Amerykańskiej Konferencji w 2012 r. w Waszyngtonie . (Źródło: Archiwum APAC)

Wśród panelistów są takie osoby jak: Thomas Sherlock (profesor nauk politycznych w Akademii Wojskowej West Point), Susan Bysiewicz (Sekretarz Stanu Connecticut w latach 1999-2011), Elżbieta Matynia (dyrektor Ponadregionalnego Centrum Studiów nad Demokracją w New School) oraz Sabina Klimek (szefowa Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji w Konsulacie RP w Nowym Jorku).

– Jesteśmy dumni ze składu panelistów i mówców tegorocznej konferencji – mówi generał Edward Rowny, Prezes Amerykańsko-Polskiej Rady Doradczej. – W ciągu ostatniej dekady Polska odegrała kluczową rolę w rozwiązywaniu regionalnych i globalnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, w tym angażując swoje wojska w Iraku i Afganistanie. Była na pierwszej linii frontu walki nie tylko o własne bezpieczeństwo, ale również kontynentu europejskiego oraz Stanów Zjednoczonych. O znaczącej roli Polski w kwestiach bezpieczeństwa będą rozmawiać podczas tegorocznej konferencji eksperci w tej dziedzinie – dodał.

Gromkie brawa dla Prezydenta Amerykańsko-Polskiej Rady Doradczej podczas warsztatów na Uniwersytecie Chicagowskim w 2013r. Pierwszy z lewej, gen. Edward Równy.  (Źródło: Archiwum APAC)

Konferencja odbędzie się w prestiżowym Henry R. Luce Hall (34 Hillhouse Avenue) w New Haven. Rozpocznie się o godz. 12 w południe i potrwa do godz. 16 po południu. Zameldowanie i lunch rozpoczną się o godz. 11 rano. Bilety są w cenie 45 dolarów dla dorosłych, 25 dolarów za dla studentów. Cena obejmuje również lunch. Wymagana jest wstępna rejestracja, której można dokonać na stronie internetowej: www.apacouncil.info.
Kolacja połączona z fundraiserem z udziałem prelegentów odbędzie się w prywatnym Graduate Club po konferencji.

Mająca siedzibę w Waszyngtonie, DC, Amerykańsko-Polska Rada Doradcza stara się angażować Polonię i Amerykanów polskiego pochodzenia w życie polityczne, tak by rosły ich liczba, widoczność i wpływ na sprawy publiczne. Celem Rady jest również poprawa komunikacji między polonijnymi i polsko-amerykańskimi środowiskami i zachęcanie ich do wspólnego angażowania się w różnego rodzaju kampanie społeczne i polityczne. Coroczne konferencje Rady, przyciągające dziesiątki liderów społecznych, polityków, przedsiębiorców i studentów z całego kraju, mają na celu promocję dialogu w sprawach istotnych dla Polonii i Amerykanów polskiego pochodzenia i tych, kształtujących stosunki polsko-amerykańskie.

Po więcej informacji na temat tegorocznej konferencji, a także innych przedsięwzięć Amerykańsko-Polskiej Rady Doradczej zapraszamy na stronę internetową www.apacouncil.info. Można je również uzyskać za pośrednictwem dyrektora wykonawczego Rady, pisząc e-mail na adres: [email protected] lub pod numerem telefonu: 617-869-0601.
APAC/DB