ANNOUNCING THE NEW MANAGING DIRECTOR OF THE POLISH MUSEUM OF AMERICA

 

NOWY DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY MUZEUM POLSKIEGO W AMERYCE

CHICAGO, IL . Decyzją Komitetu Wykonawczego i Rady Dyrektorów Muzeum Polskiego w Ameryce (MPA) na stanowiskonowego dyrektora zarządzającego MPA została powołana Małgorzata Kot, wyłoniona w wyniku konkursu z grona wykwalifikowanych kandydatów w procesie intensywnych poszukiwań. Nowy dyrektor obejmie obowiązki dnia 1 września 2014 roku.

Jako kierownik Biblioteki MPA Małgorzata Kot pracuje od 19 lat. Jest uznaną profesjonalistką w kręgach polonijnych Chicago, w Polsce oraz w innych środowiskach poza granicami USA. Podczas swojej pracy w MPA rozwinęła współpracę ze środowiskami polonijnymi oraz wprowadzała liczne innowacje w MPA. Ponieważ Muzeum jest integralną częścią jej życia zawodowego, toteż poprzez kontynuowanie jego misji wierzy w pozytywną przyszłość MPA.

Zadaniem Muzeum Polskiego w Ameryce istniejącego nieprzerwanie przez 79 lat ma być gromadzenie polskich i polonijnych dóbrkultury narodowej oraz informacji na temat wydarzeń historycznych. MPA jest ponadto miejscem spotkań i warsztatów dla badaczy akademickich i naukowych ponieważ posiada ogromny wkład w rozwój oświaty polonijnej służącej całej społeczności polskiej w Ameryce. Dziękujemy serdecznie wszystkim za zainteresowanie dotychczasowym działaniem i wspieranie Muzeum Polskiego wAmeryce.

ANNOUNCING THE NEW MANAGING DIRECTOR OF THE POLISH MUSEUM OF AMERICA

CHICAGO, IL – July 25, 2014 The Executive Committee and the Board of Directors of The Polish Museum of America (PMA) are pleased to formally announce the selection of the new Managing Director, Malgorzata Kot. After an intense search and interview process, Mrs. Kot was chosen from a field of qualified candidates.

Malgorzata Kot has been with the PMA for 19 years as the Head Librarian, and is respected and known among all segments ofPolonia, Poland, and abroad. During her tenure, she developed many cooperative relationships and introduced several innovations to the PMA. The Museum is an integral part of her professional life, and she has a great vision for the future of the PMA and its mission.

Please join the PMA Board of Directors and Staff in warmly welcoming Malgorzata Kot as she begins her new position on September 1, 2014.

The mission of the 79-year old Polish Museum of America is to be a reflection of national culture and historic events, a center and workshop for academic and scientific research, and a contribution to the growth of enlightenment, within, and for, the community of Poles in America and abroad. We thank everyone for their continued support and interest in The Polish Museum of America.