ANNA MICKIEWICZ POETKĄ ROKU „MIASTA LITERATÓW”.

 

Opis Danuty Błaszak.

 Mamy przyjemność ogłosić, że 

Poetką Roku Miasta Literatów 2013 została 
Anna Maria Mickiewicz z Londynu.
http://www.faleliterackie.com/

Nadajemy Autorce tą Nagrodę przede wszystkim w uznaniu dla wierszy – ich bogatych wartości literackie. Urzekły nas indywidualne doświadczenia, emocje poetyckie opisane z uczciwością, ale bez narzucania ocen, wkomponowane w rzeczywistość, w czasoprzestrzeń – tak dyskretnie, że nikt nie będzie zmieniał poezji w politykę. Gdy czytasz i widzisz tę rzeczywistość i jeśli wtedy istniałeś, jeśli wtedy tam byłeś, albo w świecie podobnym – patrzysz na obraz i nagle zaczynasz mówić „a wiesz tak jak ja wtedy…” 

Urzekła nas harmonia Poetki z literackim bogactwem czasoprzestrzeni. Jej pamięć o tych, którzy odeszli, szacunek dla tych, którzy współistnieją. Poezja ta zawiera – znajomość historii literatury i współczesnych środowisk literackich, troskę by ocalić od zapomnienia… Świat w czasie i przestrzeni jest jak wielki dywan z wzorami platońskich idei i nićmi łączącymi ludzi i wydarzenia. I na pytanie: „dlaczego Anna Maria Mickiewicz?” Odpowiemy metaforycznie – w uznaniu dla dywanu. 
Wartości literackie są ponadczasowe. Podobnie jak idea promowania literatury!  

 Anna Maria Mickiewicz – poetka, eseistka urodzona w Polsce, od lat mieszka poza granicami kraju, początkowo w Kalifornii, obecnie w Londynie. Publikuje w języku polskim i angielskim. Współzałożycielka pisma „Wywrotowiec”. Obecnie redaktor londyńskiego „Pamiętnika Literackiego”. Przez wiele lat współpracowała z londyńskim serwisem korespondentów. Członkini English Pen. Otworzyła i prowadzi portal Fale Literackie . Jest tłumaczką poezji i dramatu. Opracowuje i przedstawia twórczość poetów wielu pokoleń. 

(…)Poetka pozwala przenikać emocjom, które zamyka w poetyckich krajobrazach. Horyzonty przybliżają się i oddalają, punktowane tętnem jej codziennego życia, osiągając skupienie w literackiej formie. Widnokręgi nie mają granic. Wyznaczane tylko przez doświadczenie. Poezja, zawsze młoda, żyje (…) na horyzontach dobrze sobie znanych. (…) Autorka roztacza literacko zdobyte doświadczenie od „pisania do szuflady” w czasach ojczyźnie obcych aż do rozkwitu jej wolności. (…)

(Krzysztof Muszkowski, Przedmowa do tomiku „Proscenium”, Lublin: Norbertinum, 2010)

Debiutancki tomik Dziewanna poetka opublikowała w 1984 r. w warszawskiej, niezależnej oficynie Galeria Słowa. Ponownie, w wydaniu rozszerzonym, został zaprezentowany pod zmienionym tytułem Proscenium (Norbertinum 2010).  

W 2000 r. również w Norbertinum wydała książkę pt. Okruchy z okrągłego stołu. Pozycja została umieszczona w bibliografii Historia najnowsza Polski, wybrane zagadnienia. Bibliografię przygotowano według zaleceń Ministerstwa Edukacji Narodowej, które ogłosiło rok 2009/2010 Rokiem Historii Najnowszej. 

Prezentowała swą twórczość m.in. w londyńskim „Dzienniku Polskim”, nowojorskim „Nowym Dzienniku”, „Przeglądzie Polskim”, miesięczniku literackim „Akant”, „Poezji dzisiaj”, londyńskim „Pamiętniku Literackim”, „Nowym Czasie”(UK) oraz w anglojęzycznych magazynach literackich: „Kritya”, „Exiled Ink”(UK), „Syndic Literary Journal”(CA), a także w tygodniku „Wprost”, „The Davis Enterprise”(CA) i w Radiu Polskim, w londyńskim programie radiowym Poets Anonymous i w radiu australijskim.  

Jest też współautorką opracowań o charakterze eseistycznym zamieszczonych w dwu pracach zbiorowych – Proza polska na obczyźnie. Problemy – dyskursy – uzupełnienia, t. 1-2, Rzeszów 2007, oraz Lublin 2020. Wizje rozwojowe, Lublin 2009. Ponadto wstępy jej autorstwa ukazały się w książkach Krzysztofa Muszkowskiego pt. Spod angielskiego parasola, Toruń 2006 i w australijskim zbiorze opowiadań Moja emigracja. My migration, Buccan 2012 (Australia). 

Utwory poetyckie autorki zamieszczone zostały w antologiach: Chopin with Cherries. A Tribute in Verse, (USA 2010), Through A Child’s eyes: Poems From World War Two, chosen by Moira Andrew, Poetry Space Ltd, (Great Britain 2013), Piękni Ludzie. Poeci mojej emigracji, wybór Adam Siemieńczyk, Wyd. IBiS, (Warszawa 2012), Contemporary Writers of Poland, edited by Danusia Błaszak (USA 2013).    

W 2013 roku zaprezentowała swą twórczość podczas prestiżowego festiwalu literackiego w Kornawlii (Penzance Literary Festival). 

Założyła i prowadziła pierwszy portal internetowy Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie. 

Współpracowała z wieloma organizacjami, m.in. z brytyjskim kanałem telewizyjnym Channel 4 i Instytutem Spraw Publicznych w Warszawie. Członkini jury konkursów literackich.Wraz z brytyjskim tłumaczem literatury polskiej Noelem Clarke’iem brała udział w tworzeniu wystawy Eagle and Lion, którą można było zwiedzać podczas oficjalnej wizyty królowej Elżbiety II w Polsce. W 2013 r. zorganizowała wraz z dr Urszulą Chowaniec na University College London (School of Slavonic and East European Studies) prapremierę Światowego Dnia Poezji UNESCO – Europejskie Dialogi Literackie, która odbyła się w ramach spotkań seminaryjnych eMigrating Landscapes Seminars on contemporary emigration and its literary and artistic representations.  

Anna Maria Mickiewicz

Kolejna wiosna w Alexandra Palace

Z daleka miasto huczy
Puste ulice zadudniły 
Odłamkami dnia

To już tylko złudzenie świateł
Wiosna słońcem nadchodzi
Odgarnia kałuże

Oczka wodne iskrzą 
Strumieniami zanurzonymi
W kroplach

Mgliście zauroczeni
Wkraczamy w objęcia

Anna Maria Mickiewicz
Londyn 2011, marzec