Amerykańsko-Polskie Spotkania na Kapitolu i w Białym Domu

 

WASZYNGTON: We czwartek, 12 maja, dwudniową serię spotkań rozpoczęła rozmowa grupy z Illinois w biurze Senatora Richarda Durbina z jego personelem d/s międzynarodowych. Tematem spotkania były stosunki pomiędzy Polską a USA, list Senatora do Premier RP Beaty Szydło w sprawie kryzysu wokół Trybunału Konstytucyjnego. Grupa była zróżnicowana pod względem poglądów dotyczących spraw polskich – celem spotkania było przedstawienie różnych punktów widzenia i zachęcenie Senatora do zapoznania się z różnymi aspektami i interpretacjami tej sprawy.

Polsko-Amerykańskie spotkanie na Kapitolu, w Hart Building, siedzibie amerykańskiego Kongresu. Wśród mówców byli m.in.: Senator Mark Kirk z Illinois, Ambasador RP w Waszyngtonie Ryszard Schnepf, Bruce Weinrod oraz przedstawiciele senatorów i reprezentantów.

Sen. Mark Kirk i Darek Barcikowski
  
Organizatorem spotkania w Waszyngtonie była Polska Amerykańska Grupa Doradcza, American Polish Advisory Council (APAC), pod kierownictwem niezmordowanego Ambasadora gen. Edwarda Rownego, który w kwietniu skończył 99. lat. 
 
Koordynatorami spotkań przywodców Poloniii Amerykańskiej  w Waszyngtonie, którzy przybyli z całych Stanów Zjednoczonych byli Darek Barcikowski i Agnes Marczak z APAC. 

Darek Barcikowski, Dyrektor Wykonawczy APAC

Amb. RP Ryszard Sznepf
 
Spośród polsko amerykańskich przedstawicieli z Illinois, w spotkaniu na Kapitolu uczestniczyli: Agnes Ptasznik, Mary Anselmo, Dr. Kornelia Król, Bogna Solak, Conrad Nowak, Marek Dobrzycki, sędzia Wojciechowski, Anna Tukiendorf-Wilhite, Katarzyna Sowacki, Marek Kowalczyk, Scott Cisek, Maria Szonert–Binienda, Marta Almodovar, Tom Startek, Alina Mikołajczyk oraz wielu innych.

Uczestnicy spotkania na Kapitolu

 

Gen. Rowny, Agnes Marczak, Darek Barcikowski, Alina Mikolajczyk

Spotkanie w Ambasadzie RP.

Maureen Pikarski-Murphy

Spotkanie w Centrali Partii Demokratycznej
WASZYNGTON: W piątek, 13 maja odbyło się spotkanie przywódców Polsko-Amerykańskich w centrali Partii Demokratycznej w Waszyngtonie. Wzięła w nich udział liczna delegacja Polonii amerykańskiej, kilkadziesiąt osób z całych Stanów Zjednoczonych.
Wśród osób przemawiających byli organizatorzy spotkania, znani działacze Partii Demokratycznej zaangażowani w Democratic Ethnic Committee: Maureen Pikarski, Conrad Novak – oboje pochodzący z Chicago oraz Darek Barcikowski z Massachusets.

Spotkanie w Centrali Partii Republikańskiej
W piątek, 13 maja odbyło się równoległe spotkanie delegatów Polsko-Amerykańskich w siedzibie Partii Republikańskiej (RNC) w Waszyngtonie.

W piątek, 13 maja miało miejsce Polsko-Amerykańskie Spotkanie w Białym Domu, pod nazwą Polish-American Leadership Briefing.

W Konsultacjach Polsko-Amerykańskich w Białym Domu uczestniczyło kilkudziesięciu przedstawicieli środowiska polonijnego z całych Stanów Zjednoczonych, a wśród nich kilkunastosobowa grupa z Chicago.
Spotkania konsultacyjne są bardzo ważnym elementem w budowaniu pozytywnych relacji i lepszego zrozumienia pomiędzy Administracją Białego Domu a 10. milionową społecznością Polsko-Amerykańską w USA.

Budynek „Old Executive Office”

Agnes Marczak i Darek Barcikowski (APAC)

Asher Mayerson i uczestnicy spotkania w Białym Domu

Agnieszka Renz (Ptasznik), Agnes Marczak, Katarzyna Sowacka, Alina Mikolajczyk, Beata Debek

Alina Mikolajczyk i Karolina Zaczek pod Pomnikiem Tadeusza Kościuszki w Pobliżu Białego Domu.

Informacje o APAC w języku angielskim na stronie: https://www.americanpolishadvisorycouncil.org/
  

@ Alina Mikołajczyk
APAC, Polski FM

Zdjęcia: Alina Mikołajczyk, Agnes Marczak, Darek Barcikowski