Akupunktura

 

Medycyna Wschodu
Redakcja Polish News, miała zaszczyt być zaproszona na wykład Jana Tomasika, dotyczącego akupunktury. Miała ona także możliwość wykonania zdjęć narzędzi, wykorzystywanych do tego celu.

Przez nakłucie
Akupunktura, czyli leczenie przez nakłuwanie ludzkiego ciała, jest specyficzną techniką medycyny niekonwencjonalnej, wywodzącą się z krajów dalekiego Wschodu takich jak Japonia, Chiny, czy też Mongolia. Jest ona obecnie uznawana w wielu krajach jako uzupełnienie medycyny konwencjonalnej, chociaż jej skuteczność jest przedmiotem debat.

Redukcja bólu
Akupunktura służy do redukowania odczuwanego przez człowieka bólu oraz do utrzymania lub przywrócenia równowagi energetycznej organizmu. Technika ta polega na nakłuwaniu ciała srebrnymi lub złotymi igłami w odpowiednich jego punktach, odpowiadających za największą aktywność narządów wewnętrznych. Punkty te zlokalizowane są wzdłuż tak zwanych meridianów, czyli inaczej mówiąc linii energetycznych, które są zgodne z koncepcją wyrównywania potencjału energetycznego organizmu. Obecnie istnieje na świecie jeden wydział medycyny, którego celem jest nauczanie metod akupunktury. Wydział ten znajduje się na Akademii Medycznej w Pekinie stolicy Chin. Tradycyjna Medycyna Wschodu, jak wiemy liczy sobie kilka tysięcy lat. Przetrwała ona aż tak długo, gdyż jest niezwykle skuteczna i co najważniejsze nie wykazuje ubocznych skutków leczenia. Pamiętać należy, że odwołuje się ona jedynie do naturalnych form terapeutycznych.
Nie jest sprzeczna ze znaną medycyną

Nie znaczy to, że akupunktura przeciwstawia się ona medycynie konwencjonalnej. Wręcz przeciwnie, ostatnio obserwujemy tendencje wzajemnego uzupełniania się i współdziałania tych dwóch kierunków preferowanych przez ogólnie rozumowaną medycynę. Wielowiekowe tradycje i doświadczenie kultury wschodniej, łączy się z osiągnięciami medycyny klasycznej, a także są one związane z rozwojem nowoczesnej nauki i techniki. Akupunktura i inne sprawdzone sposoby leczenia ludzkich dolegliwości, które są ogólnie stosowane w medycynie wschodniej doskonale się uzupełniają, a czasem nawet zastępują klasyczne leczenie farmakologiczne. Europejskie i dalekowschodnie metody leczenia ludzkiego ciała, są dwiema różnymi drogami prowadzącymi do tego samego celu, jakim jest uzdrowienie pacjenta.

Medycyna Wschodu
Tradycyjna Medycyna Wschodu, traktuje człowieka jako bezwzględną całość, co pozwala na szybsze i lepsze rezultaty medyczne. Człowiek jest całością i żaden jego organ nie może funkcjonować samodzielnie. Niedomaganie jednego narządu, natychmiast negatywnie działa na inne. Akupunktura zatem, w specyficzny sposób scala poszczególne członki ludzkiego ciała, leczy te objęte stanem chorobowym i osłania pozostałe.
Ten interesujący wykład, pozwolił zebranym gościom łaskawszym okiem spojrzeć na akupunkturę.

EWA MICHAŁOWSKA – WALKIEWICZ