Afganistan – Skutecznie reagować na zagrożenia.

 

W pierwszych dniach maja rozpoczęła się realizacja największego projektu jaki został poprowadzony przez specjalistów Zespołu Odbudowy Prowincji XIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Jego realizacja zakończyła się w ubiegłym tygodniu końcowym odbiorem technicznym.

Inicjatorami projektu byli Gubernator Prowincji Ghazni Musa Khan Ahmadzai, Burmistrz Ghazni Feraidoon Ahmadi, oraz Dyrektor Departamentu Zarządzanie Kryzysowego Hafizullah Gulistani. Podwaliny pod opracowanie tego złożonego projektu wykonali specjaliści polskiego Zespołu Odbudowy Prowincji jeszcze w trakcie XII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW), a 22 maja br. w kompleksie Gubernatora Prowincji Ghazni, dowódca XIII zmiany PKW, gen. bryg. Marek Sokołowski złożył kamień węgielny pod budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego. Środki finansowe potrzebne na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego asygnowało Ministerstwo Obrony Narodowej RP.

W ubiegłym tygodniu dokonano końcowego odbioru tego ważnego dla funkcjonowania miasta i prowincji Ghazni obiektu. „Będą w nim pracować przedstawiciele Policji, Straży Pożarnej, Pogotowania Ratunkowego oraz sił bezpieczeństwa, którzy dysponując najnowocześniejszymi środkami łączności ze wszystkimi służbami miejskimi oraz nowoczesnym miejskim system monitoringu wizyjnego i powiadamiania głosowego, będą mogli szybko i skutecznie reagować na pojawiające się zagrożenia” – mówi kpt. Jan Sabiniarz Szef Grupy ds. rozwoju Zespołu Odbudowy Prowincji (PRT). Na projekt centrum złożyły się w istocie projekty obejmujące budowę dwukondygnacyjnego budynku, parkingu, dróg dojazdowych oraz zakup urządzeń teleinformatycznych, uruchomienie systemu wizyjnego, budowa sieci transmisyjnej wraz z systemem powiadamiania głosowego, instalacja systemu monitorowania lokalizacji pojazdów, oraz zakup kontenerów biurowo-mieszkalnych.

 

Należy nadmienić, ze zespół PRT przygotowywał się do realizacji tego projektu przez ostatnie trzy lata, tworząc energetyczną sieć miejską, dostarczając również generatory do elektrowni miejskiej. Ostatni z generatorów zainstalowano niespełna dwa miesiące temu co pozwoliło na elektryfikację całego miasta, a przez to zaistniała możliwość rozbudowy systemu monitoringu na całym jego obszarze. Oprócz tych działań konieczne było wyszkolenie pracowników Centrum Zarządzania. Projekt zakładał stworzenie warunków działania dla wyspecjalizowanej jednostki administracji publicznej, przeznaczonej do zarządzania bezpieczeństwem i reagowania na zagrożenia. Ponadto przedsięwzięcie to, w związku z planowanym wykorzystaniem dotychczas funkcjonującego numeru telefonu alarmowego dla wszystkich typów zagrożeń (np.: zagrożeniem życia i zdrowia ludzi, pożarami, żywiołami, czy też działaniami przestępczymi i aktami terrorystycznymi) zapewnia zrównoważenie szans mieszkańców całej prowincji na otrzymanie pomocy.

 

Realizacja tego projektu zasadniczo wpłynie na wzmocnienie efektywności działania, tym razem wszystkich służb odpowiadających za szeroko pojęte bezpieczeństwo lokalnej ludności na terenie całej prowincji. Afgańskie Siły Bezpieczeństwa, które dziś w pełni samodzielnie funkcjonują w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego, zyskały ogromne wsparcie w swoich wysiłkach. Fakt przeprowadzenia końcowego odbioru technicznego, mimo potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, nie jest równoważny z jej rozpoczęciem bowiem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Afganistanu podjęło decyzję o asygnowaniu pieniędzy na pensje pracowników od stycznia przyszłego roku.

 

Tekst: mjr Dariusz Osowski (Rzecznik Prasowy PKW Afganistan)
Foto: mjr Dariusz Osowski, Dariusz Lewtak, Archiwum PKW