400 Rocznica Polskiego Osadnictwa w Ameryce Północnej – nowe monety NBP

Złota moneta o nominale 100 zł została wybita w nakładzie 9,5 tysiąca sztuk. Centralnym motywem rewersu jest stylizowany wizerunek róży wiatrów. Jej ramiona dzielą monetę na cztery równe pola przedstawiające rzemieślników przy pracy: bednarza, szklarza, garncarza i kowala.

Na awersie wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej umieszczony został na stylizowanej róży wiatrów. Powyżej widoczne są kontury zachodniego wybrzeża Europy i wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej

Srebrna oksydowana dziesięciozłotówka została wybita w nakładzie 126 tysięcy sztuk. Na szklanym przezroczystym rdzeniu, umieszczonym pośrodku monety, widoczny jest z obu stron,  zabarwiony na turkusowy kolor, wizerunek mężczyzny wydmuchującego szklane naczynie. Rzemieślników wytapiających szkło zobaczyć można również na srebrnym pierścieniu rewersu monety. Natomiast pierścień awersu przedstawia stylizowane wizerunki osadników oraz Indian.

Dwuzłotówka została wybita stemplem zwykłym w stopie Nordic Gold, w nakładzie 1 miliona 200 tysięcy sztuk. Rewers monety przedstawia mężczyznę wytapiającego szkło. Standardowy awers to wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej.

Monety zaprojektowali: Robert Kotwicz (moneta srebrna), Roussanka Nowakowska (moneta złota i rewers dwuzłotówki) oraz Ewa Tyc-Karpińska (awers monety dwuzłotowej).

Złote i srebrne monety można zakupić od 17 grudnia we wszystkich Oddziałach Okręgowych NBP i wybranych sklepach numizmatycznych. Dwójki dostępne są w cenie nominalnej od poniedziałku 15 grudnia.

Ceny sprzedaży monet w NBP: złota – 856 zł, srebrna  – 106 zł.

Wszelkie informacje na temat monet znajdują się w serwisie www.nbp.pl w sekcji Banknoty i monety oraz na stronach www.numizmatyka.nbportal.pl.

Wszystkie monety emitowane przez NBP są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.