3 Maj w poezji

 Refleksja konstytucyjna

Zaczęło się wszystko w mrocznej niewoli

Bolało, gniotło i do dzisiaj boli

Ginęły zastępy najlepszych rycerzy

Do dziś nam dzwonią kibitki grabieżcy

Traumatyczne Kulturkampfy, symboliczne barykady

Zgniecione Starówki, heroicznej walki ślady

Gniewne powstania, dramatyczne Jałty . . .

Rany nie zagojone, rozdarte Rejtana szaty.

Z ręką na sercu Konstytucja

Trzeciomajowa, żadna podróbka

Dająca wiarę w mądrość władcy

Odpowiedzialność w rękach sprawcy

Dziś odmieniana przez każdy przypadek

Podmieniana na tacy „ustawek”

Wykrzywiana u nieznanej potęgi

Dociskana kolanem Dyzmy – co drwi z nędzy

A jednak:

Pozostanie dla nas jasnym drogowskazem

Honor i Ojczyzna przejrzystym rozkazem

Rzetelna w preambule z mocy Najwyższego

Przeżyliśmy wielkich carów

Przyjdzie czas na kolejnego.

Marcisz Bielski GH 4/30/2019

https://en.wikipedia.org/

Parada Trzeciego Maja w Chicago. 
Marcisz Bielski 
Historia tej Parady,
Ponad sto lat nam już liczy,
Najprzeróżniejsze losy tu przetrwała,
Najznamienitsze to obchody w naszej ciszy.
Rozbiory, okupacje, perturbacje,
Niewole czynna, bierna i nijaka,
Nic tak gwałtownie jej nie szkodziło,
Jak wolność odzyskana ciężką pracą.
Za solidarność ludzi pracy uwolnieni,
Za wolność wywalczoną – Naszą, Waszą,
Za krew przelaną – zachowaną,
Za Naród Polski – powstrzymany przed rozpaczą.
Na symbol tej Parady zwróćmy oczy,
Na jej jedności zaznaczone dokonania,
Na ducha krzepiącego pokolenia,
Co Konstytucją zwą Trzeciego Maja.
Wolność i równość, suwerenność,
Zachować chcemy - szczęść nam Boże,
Jakkolwiek wolność - wszyscy wiemy –
Wypada chronić jeszcze mądrzej.
Do broni wzywam, do apelu,
Do mądrej składnej głów współpracy.
Wolność - musieliśmy odzyskać,
Wolność - utrzymać miejmy zaszczyt.

 Parady symbol uogólnień,
Myśli swobodnej prawy strumień
Podeprze nasze przekonania,
Zamiary zmieni w dokonania.
Tak nam dopomóż Bóg,