Historia Polski~Polish History

Polish News na tropie Mikołaja Reja

…..JAM STARY POLAK NIGDZIE NIE BYWAJĄC JAM POLSKĘ UKOCHAŁ JAK LAS STARY ZAJĄC…… Pierwsza wzmianka o Nagłowicach pochodzi z roku 1269. Wtedy to książę Bolesław Wstydliwy, nadał wojewodzie krakowskiemu Sulkowi trzy łany ziemi w Nagłowicach […]