Historia Polski~Polish History

Danuta Siedzikówna

Inka
Nie tylko dzień pierwszy marca, jest czasem kiedy to wpsominamy żołnierzy wyklętych. Właściwie cały ten miesiąc jest czasem, w którym organizowane są różne wieczornice i spotkania, poświęcone tym, o których PRL chciał za wszelką cenę zapomieć.

[…]