Stany Zjednoczone - USA

Sheriff’s Office opens probe into Polish Club coup

The Indian River Sheriff’s Department has opened an investigation into the actions of the breakaway board of directors of what was once the Polish American Social Club, which used the club’s premises to form a […]

Muzyka~Music

Polish and American Carols

Polish and American Carols: 3:00 pm, Sunday, December 13
Special note for parents and grandparents — 
ALL children to age 16 are admitted FREE  as a holiday gift from LIRA!

[…]

Stany Zjednoczone - USA

Kontynuacja dzieła Jana Pawła II

Ponadczasowe wartości nauczania papieża Polaka znane są coraz szerzej na świecie dzięki działalności Fundacji Jana Pawła II

Ojciec Święty Jan Paweł II. Obraz ten znajduje się w kolekcji muzeum w Polskim Domu Pielgrzyma w Rzymie
Foto: ANIA NAVAS

[…]