Sztuka~Art

XV Edycja Mistrza Mowy Polskiej

15 czerwca 2015 roku, na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia Nominacji piętnastej, jubileuszowej edycji Programu Społecznego Mistrz Mowy Polskiej.

[…]