Historia Polski~Polish History

Muzeum im. Stanisława Fischera w Bochni

Wycieczki Polish News

Patronem wspomnianego muzeum jest Stanisław Fischer, znany bocheński nauczyciel, działacz społeczny i regionalny. Jest on znany w całym kraju, jako Sprawiedliwy wśród narodów świata.

[…]