Muzyka~Music

MAESTRO DANIEL SMITH RETURNS to POLAND

after winning  the Fitelberg International Conducting Competition 2012

March 13th, 2015
Sala koncertowa im. Karola Stryji, Filharmonia Śląska, Katowice

March 21st, 2015
Sala Filharmonii, Kraków

[…]