Świat - World

Jubileusz 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów

Jubileusz 25-lecia Odrodzenia Samorządu Lekarzy i Lekarzy Dentystów. Spotkanie w Senacie RP. Od lewej: dr Anna Lella – prezes-elekt Europejskiej Organizacji Regionalnej Światowej Federacji Dentystycznej, prof. Romuald Krajewski – prezes Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów, senator dr Stanisław Karczewski – wicemarszałek Senatu RP, tłumacz, Wanda Fidelus-Ninkiewicz – dyrektor Biura NIL, prof. Marek Rudnicki – prezes FPOM, dr Bronisław Orawiec – honorowy prezes ZLP, dr Kornelia Król – prezes ZLP. Warszawa, 5 grudnia 2014 r.

[…]