Polityka~Politics

Szonert-Binienda: Dezinformacja płynąca ze środowisk „GW” na Zachód stwarza sprzyjający grunt dla rosyjskiej propagandy w USA.

WYWIAD
Polonia jest w stanie odegrać istotną rolę w odbudowie polskiej tkanki narodowej, systematycznie niszczonej od 1939 roku do dziś, poprzez wspieranie inicjatyw, które uwolnią Polaków od poddańczej mentalności i agenturalnych obciążeń okresu PRL-u.

[…]