Historia Polski~Polish History

Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada

Narodowe Święto Niepodległości, obchodzone jest w dniu 11 listopada, dla specjalnego uhonorowania odzyskania przez Polskę wolności i suwerenności, jaką posiadają niepodległe kraje.

[…]