Historia Polski~Polish History

Polish News w Domu Uphagena

Zwiedzając zabytek mieszczan gdańskich Dom Uphagena, należy do najpiękniejszych miejsc starego Gdańska. Położony jest on, przy ulicy Długiej. Jest on jedyną w Polsce, kamienicą mieszczańską, pamiętającą czasy osiemnastego stulecia. Rok 1775 Kamienicę tę, w 1775 […]