Historia Polski~Polish History

Żuawi śmierci

Walczyli o polską sprawę, w Imię Boga Najwyższego


Żuawi śmierci. Foto z ksążki historycznej Jana Żeligowskiego

[…]

Brak grafiki
Komunikaty~Announcements

Prayer for Christian Unity

ARCHDIOCESAN PARISHES TO PARTICIPATE IN ECUMENICAL PRAYER SERVICES AND EVENTS FOR
CELEBRATION OF THE ANNUAL WEEK OF PRAYER FOR CHRISTIAN UNITY January 18 to 25, 2014

[…]