Sztuka~Art

Anna German

Po premierze biograficznego filmu


W Polsce w ostatnich miesiącach, oglądaliśmy z niepokojem biograficzny film, poświęcony wielkiej polskiej piosenkarce, jaką była niezapomniana Anna German.

[…]

Polska - Poland

PKP a Deutsche Bahn

Raport Instytutu Jagiellońskiego ws. kolei: wejście Deutsche Bahn do Polski będzie gwoździem do trumny PKP

Według Białej Księgi dotyczącej transportu kolejowego przygotowanej przez Instytut Jagielloński, PKP zostało zaledwie kilka lat, by jak najskuteczniej wykorzystać fundusze unijne, zrestrukturyzować spółki i zainwestować w kadrę.

[…]

Świat - World

3 maja – Światowym Dniem Wolności Prasy.

World Press Freedom Day


Uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ upamiętnia Deklarację z Windhoek w sprawie popierania niezależnej i pluralistycznej prasy afrykańskiej, ale jest okazją do zbadania sytuacji pluralizmu i niezależności światowych mediów.

[…]