Kids studying
Chicago

Homesick refugee’s language and culture academy blooms

Kids studyingThe first-graders in Irena Miluski’s class are learning to play chess and checkers in Polish ­ a lesson in language immersion
Upstairs, fourth-graders study religion, also in Polish. Lila Rutkowska showed her students photos of icons, paintings, and a famous visitor at a Krakow altar.

“Kto to jest?” she asked ­ Who is this?

“Jan Pawel,” they shouted gleefully ­ John Paul.

The parents of the students at the John Paul II School of Polish Language and Culture have heard all about the studies that show learning more than one language in childhood is a boon to nimble thinking as well as fluency. They are also part of the culturefest that is life in California schools, and they have no intention of being left out.

[…]

Brak grafiki
Kuchnia~Polish Cuisine

Kuchnia dla diabetyków

Dieta osoby chorej na cukrzycę nie różni się znacznie od pra­widłowej diety zdrowego czło­wieka. Cukrzyk musi zrezygnować tylko z niektórych produktów. Lekarz indywidualnie dla każdego pacjenta ustala sposób odżywiania w zależno­ści od potrzeb jego organizmu i przyj­mowanych przez niego leków. Pokarm powinien być urozmaicony, czyli za­wierać różnorodne produkty (zbożo­we, mięsne, nabiał, warzywa, owoce, tłuszcze). Cukrzyk musi jednak uni­kać alkoholu, cukru, słodyczy, pro­duktów tłustych i słonych. Powinien jeść co 2-3 godziny (5-6 razy dzien­nie), ściśle przestrzegając – z dokład­nością do pół godziny – ustalonych pór posiłków. Chorzy, którzy przyjmu­ją insulinę przed kolacją, muszą potem jeszcze coś dodatkowo zjeść, najlepiej kanapkę. Te same posiłki podawane w kolejnych dniach powin­ny zawierać zbliżone ilości składni­ków odżywczych, zwłaszcza węglowo­danów, i nie mogą być zbyt obfite.

[…]

Brak grafiki
Polish Tradition

Polish Americans – A Vibrant Ethnic Community in the United States

There are about 10 million Polish Americans, and they make up the 9th-largest ethnic community in the United States. Polish Americans played a major role in bringing freedom to Poland in past decades, including support of the Solidarity movement and Poland’s entry into NATO. Today, Polish Americans benefit from a special relationship between the U.S. and Poland.

The large wave of emigrants that came during and after the Solidarity movement brought a new vitality to Polish American life, both in Chicago and elsewhere in the U.S. It has helped Polonia to be better-organized, and has also re-energized the business and cultural life of the Polish American community. The Chicago metropolitan area is, of course, the largest center of Polish American life—with most of the national headquarters of Polish American organizations, hundreds of smaller organizations, many major cultural institutions, a great many churches which offer Polish Masses, over 30 Polish “Saturday schools,” and thousands of businesses.

[…]

Rapperswil
Świat - World

Ratujmy Muzeum Polskie w Rapperswil!

RapperswilJak podaje Anna Buchmann, dyrektor Muzeum Polskiego w Rapperswilu, zaplanowana przez gminę grodzką Rapperswilu i miasto Rapperswil-Jona budowa nowoczesnego muzeum miejskiego (tzw. Bryni Haus) w Rapperswilu została wstrzymana przez utworzoną na jesieni ub.r. grupę “Pro Schloss”. Co ciekawe, nie tylko przyjęty przez gminę grodzką projekt muzeum stał się przedmiotem krytyki, ale głównym celem jest likwidacja Muzeum Polskiego, które mieści się w rapperswilskim zamku od prawie 140 lat. Choć właściciel zamku, którym jest gmina grodzka Rapperswilu (z którą Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego ma umowę na wynajem sal muzealnych), oraz rada miejska miasta Rapperswil-Jona nie popierają starań grupy “Pro Schloss”, groźba likwidacji Muzeum Polskiego w tym miejscu stała się bardzo realna. “Pro Schloss” ma bowiem duże poparcie, również finansowe, środowiska skupionego wokół redakcji “Obersee Nachrichten” i miejscowego klubu hokejowego.

Anna Buchmann zwraca uwagę, iż Bruno Hug, wydawca gazety, oraz rapperswilski pisarz Herold Späth są głównymi protagonistami utworzenia na zamku nowego, miejskiego muzeum. Oni też żądają likwidacji Muzeum Polskiego. Umowa na wynajem była dotychczas, bez dodatkowych formalności, co pięć lat przez gminę grodzką przedłużana. Obecna wygasa w 2011 roku i zakłada dwuletni termin wypowiedzenia. – Umowa zawiera preambułę, w której gmina grodzka zobowiązuje się do szczególnej opieki nad Muzeum Polskim. Omawia warunki wypowiedzenia, które może nastąpić tylko w momencie ciężkiej przewiny z naszej strony, raczej natury politycznej – podkreśla Anna Buchmann.

[…]

Learning Resource Center
Chicago

Blagojevich administration to hold welcoming day for new Americans

Learning Resource CenterState agencies and the College of DuPage team up to offer free health screenings, employment information and other services

CHICAGO – Officials from Governor Rod R. Blagojevich’s Administration, the Office of New Americans Policy and Advocacy and the Illinois Welcoming Center today joined the College of DuPage in Glen Ellyn to host “Illinois Welcoming Day,” a comprehensive resource fair that gives new Americans first hand information on state services that are available to them. The Illinois Department of Human Services and other state agencies set up information booths on employment, training and education information and also offered free health screenings for blood pressure, cholesterol and diabetes, as well as vision and dental exams.

“The Illinois Welcoming Day is a key step forward in the way the State works with hard working new Americans who need information and services as they make Illinois their home,” said Gov. Blagojevich. “By bringing state services directly to the community we are breaking down barriers that keep so many new residents from accessing the American Dream.”

[…]