124. PARADA TRZECIO-MAJOWA W CHICAGO

 CHICAGO: Polonia w Chicago manifestowała dumę ze swojej polskości na 124. paradzie trzeciomajowej, która odbyła się w sobotę, 2 maja i prowadziła ulicami Wietrznego Miasta. 

Parada 3 majowa w Chicago to największe poza granicami Polski obchody trzeciomajowego święta. Jest organizowana w Chicago od 1892 roku.

Na czele Parady: Towarzystwo Przyjaciół Ułanów Polskich im. Tadeusza Kościuszki, a w pierszym szeregu: Wicemarszałek Parady, dr Jan Jaworski, Wielki Marszałek, Michael Krzyżewski i drugi Wicemarszałek, dr Ferynand Leya. Foto: A Mikołajczyk

Wielkim Marszałkiem tegorocznej Parady był Michael Krzyżewski, slynny Coach „K”, niezwykle popularny w USA trener koszykówki, pochodzący z rodziny polskich imigrantów. 

Wicemarszłakami tegorocznej Parady byli: dr Ferynand Leya, znany kardiolog w aglomeracji chicagowskiej i dr Jan Jaworski, znany działacz polonijny w Chicago.

 Wybrane hasło Parady z okazji Święta Konstytucji 3 Maja brzmiało: „Kocham Polskę i Ty Ją kochaj”.

Maszerują od prawej: Kongresmen Mike Quigley, Aurelie Pucinski, Leslie Geisler Munger, dr Ferynand Leya, Konsul Gen. Paulina Kapuscinska,  oraz Ułani. Foto: Teresa J. Potasiak 

„Moi dziadkowie przybyli z Polski i wpojono mi dumę z bycia Polakiem” – mówił Mike Krzyzewski, trener mistrzowskiej drużyny uniwersyteckiej Duke Blue Devils, która zdobyła po raz piąty akademickie mistrzostwo USA kilka tygodni temu oraz trener reprezentacji koszykówki USA, z która dwukrotnie zdobył zloty medal olimpijski: w Pekinie (2008) i w Londynie (2012).

 

Na trybunie : Leslie Geiser Munger, Comtrpoller of Illlinois; dr Jan Jaworski,  dr Marek Rudnicki; Michael Krzyzewski i Sedzia Timothy Evans. Foto:Teresa J. Potasiak

Krzyzewski urodził się w 1947 roku w Chicago. Mama Krzyzewskiego była sprzątaczką, jego ojciec był operatorem windy. Ciężko pracowali i zaszczepili swojemu synowi zasady solidnej pracy i szacunku dla innych. Michael skończył w Chicago szkołę średnią, potem ukonczył słynną amerykańską uczelnię wojskową West Point.

Jego dziadkowie wyemigrowali z Polski, z okolic Krakowa do Pensylwanii w 1908 roku. Przybyli do Ameryki prze Ellis Island, słynną wysepkę koło Nowego Jorku, przez która wtedy przyjeżdżali emigranci do Stanów Zjednoczonych. Trener Krzyzewski zabiera czasami swoich zawodników na Wysp Ellis, aby mogli zapoznać się z historia emigracji do Stanów Zjednoczonych i docenili posiadaną wolność i ogromne możliwości jakie stwarza Ameryka.

Krzyzewski powiedział w czasie sobotnich wystąpień, że pamięta polskie, trzeciomajowe parady z lat młodzieńczych, kiedy jeszcze nie były organizowane w centrum Chicago.


Leslie Geisler Munger w towarzystwie tegorocznej królowej „Balu Kopciuszka” i jej księcia oraz 1- wszego dworzanina. Foto: Teresa J. Potasiak

W sobotę rano odbyło się uroczyste śniadanie zorganizowane corocznie przez Chicago Society, w ktróym uczestniczyło około 300 osób, w tym także trener Michael Krzyzewski, Senator Richard Durbin, Senator Mark Kirk, wielu przedstawicieli Kongresu USA, władz stanowych, powiatowych i miejskich. Obecny był takze Pat Quinn, były gubernator stanu Illinois i wielu przedstawicieli organizacji polonijnych. Wręczono także kilka stypendiów polonijnym studentom.

Parady 3. Majowe są od ponad 100 lat okazją do zaprezentowania polskiej kultury, historii oraz pokazania reprezentacji polonijnych organizacji i biznesów w samym sercu Chicago. W tym roku w paradzie uczestniczylo 107 delegacji róznych szkol, organizacji polonijnych, firm amerykańskich.
W tym roku, w czasie parady panowała piękna słoneczna pogoda i ulice w centrum miasta wypełnione były biało czerwonymi kolorami. Na Daley Plaza powiewały umieszczone wysoko na masztach amerykańska i polska flaga.

Jeden z najmłodszych uczestników Parady 3. Majowej, dumnie reprezentuje  chartatywną polonijną  organizacje  „DOM DZIECKA”

W biało-czerwonej kolumnach maszerowały ulicami Deaarborn polskie szkoły, przedstawiciele organizacji polonijnych, stowarzyszen zawodowych jak: lekarze, prawnicy, inżynierowie, policjanci, organizacje charytatywne, kluby zrzeszające imigrantów z rożnych regionów Polski. przedstawiciele uczelni, zespoły folklorystyczne, orkiestry, przedstawiciele amerykańskich instytucji rządowych jak m.in. Dorothy Brown, szefowa powiatowego Departamentu Sadownictwa, zarzadządzająca także budynkiem Daley. Byli także motocykliści z kilku polonijnych klubów.

Foto: Teresa J. Potasiak

Organizatorem Parady jest Komitet Parady Trzeciomajowej, który funkcjonuje przy Związku Klubów Polskich i Komitet ten zrzesza delegatów z różnych organizacji polonijnych.

Parada 3. Majowa była w początkowej historii organizowana w dzielnicach zamieszkałych licznie przez Polaków, później przeniesioną ją do centrum na ulice Columbus.

W tym roku w centrum Chicago, w Parku Granta, zorganizowano również wielką imprezę sportową o nazwie „Nabor do Ligi Futbolowej” Draft NFL , która trwała przez trzy dni, od 30 kwietnia do 2 maja.

Władze Chicago zmieniły trasę polskiej parady i przeszła w tym roku ulicą Dearborn Avenue.

Na trybunie honorowej ustawionej przy Daley Plaza, u zbiegu ulic: Dearborn i Washington; stanęli przedstawiciele Komitetu Parady 3. Majowej, Marszałek i Wicemarszałkowie Parady, przedstawiciele organizacji polonijnych, Konsulatu Generalnego RP w Chicago oraz liczna reprezentacja amerykańskich polityków.

W tym roku dwukrotnie odbyła się uroczystość podniesienia polskiej flagi – w czwartek oraz w sobotę przed Parada. Duży udział w organziacji tego ma Mary Anselmo, pełniąca odpowiedzialną funkcję w Departamencie Sądownictwa biura Dorothy Brown, który zarządza budynkiem przy Daley Plaza.

Po paradzie 3. Majowej odbył się koncert muzyczny w tzw. Ogrodzie Chopina, w centrum miasta i w pobliżu Draft Town, w którym uczestniczyło kilkaset osób. Dalszym zamierzeniem organizatorów koncertu jest organizowanie regularnych koncertów na otwartej przestrzeni, w centrum Chicago, na wzór koncertów w Parku Chopina w Warszawie.

Kolejnym ważnym wydarzeniem dla Polonii Chicagowskiej była uroczystość w Konsulacie RP z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, oraz przypadającego 2 maja Dnia Flagi i Dnia Polonii”. Z tej okazji święta 3 Maja wręczono odznaczenia państwowe zasłużonym przedstawicielom Polonii.

Ojciec Regis Barwig został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski; Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP odznaczono – Barbarę Cooper, Mariannę Kosakowską Szydłowską, Rozalię Kusper oraz pośmiertnie Jeanette Rogers.

Mirosław Pieronek otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi RP, a dr med Marek Rudnicki – Odznakę Honorową Rzecznika Praw Obywatelskich za zasługi na rzecz ochrony praw obywatela w czasie tragicznych wydarzeń w kopalnii Wujek w 1981 roku, gdy udzielal pomocy medycznej wielu poszkodowanym górnikom. Jego wkład dostrzegła w ostatnich tygodniach prasa w Polsce.

Tegoroczna Parada w Chicago była wspaniałą, niezwykle udaną manifestacja polskości. Jest w tym ogromny udział Komitetu Parady Trzeciomajowej, a także dziesiatków tysięcy Radaków, którzy znaleźli czas aby w niej uczestniczyć.

 Wielki Marszałek Parady, Michael Krzyżewski w towarzystwie polonijnych dzieci: Anity i Michałka Mikołajczyk.

@ Tekst : Andrzej Mikolajczyk

Zdjęcia: Andrzej Mikołajczyk i Teresa J. Potasiak